Zdivo

 

Zdění

Obecně

Volba zdicích prvků, malt a následně omítek musí být zvolena tak, aby v místě svého zabudování byla schopna odolávat účinkům zatížení, včetně podmínek působení.

Výška zdiva zhotoveného během jednoho dne se má omezovat , aby se předešlo ztrátě stability a k vyčerpání pevnosti malty. Při určování mezní výšky pracovního záběru se má brát v úvahu tloušťka stěny, druh malty, tvar a objemová hmotnost zdicích prvků a intenzita zatížení větrem. Doporučení pro příčky tl. 115 mm zdít po úsecích 1,25–1,75 m za směnu. Povrch malty ve spárách u stěn o tloušťce 200 mm nebo méně nemá ustupovat do hloubky větší než 5 mm od líce zdiva. Při použití děrovaných zdicích prvků nemá povrch malty ve spárách ustupovat od líce zdiva o více než 1/3 tloušťky obvodového žebra.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz