Zdivo

 

Omítky

Všeobecně

Zdivo z Liaporu je díky své drsné povrchové struktuře dobrým podkladem pro omítání. Není potřeba žádná zvláštní úprava zdiva ani zvláštní postupy, je však nutno dodržet určitá doporučení. Má nejnižší kapilární nasákavost mezi zdicími izolačními materiály a odjímá jen minimum vody z omítek. To dovoluje nanesení velké plochy malty před srovnáním a zahlazením, což se projeví na snížení nebezpečí spálení čerstvé omítky a zvýšení výkonu při omítání. Není potřeba žádná zvláštní úprava zdiva ani zvláštní postupy, je však nutno dodržet určitá doporučení. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Vlhkost zdiva před omítáním

Zdivo zvlhčené z důvodu špatné ochrany během stavby, například stékáním ze stropů, nebo zdivo promočené náporovým deštěm a podobně, pokud má vlhkost vyšší než 10 %, se nedoporučuje omítat. Je-li zdivo příliš vlhké, doporučuje se před omítáním provést jeho vysušení (přirozeně-vlivem teplého počasí nebo pomocí vysoušečů). Tímto opatřením eliminuje objemové změny a zároveň zlepšíme tepelný odpor zdiva v počáteční fázi užívání stavby. Je také velmi nevhodné omítat nahřáté zdivo bez předchozího navlhčení (v letních měsících).

Úprava povrchu před omítáním

Podklad pro omítky má být suchý. Zbytky malty a volné částice na povrchu zdiva musí být odstraněny. Na viditelně mokrý povrch zdiva (těsně po dešti a podobně), se nemá omítat. Drsná, mezerovitá povrchová struktura tvárnic umožňuje velmi dobrou přídržnost malty. Použití cementového postřiku není nezbytně nutné. Pokud se přesto cementový postřik, doporučuje se pro tvárnice tříd objemové hmotnosti do 1000 kg/m3 použít pro cementový postřik jako ostřivo lehký písek z drceného Liaporu. Cementový postřik se tím vylehčí a nedojde k nežádoucímu kontaktu materiálů s rozdílným modulem pružnosti: měkký zdicí prvek-tvrdý postřik. Rovněž je možné použít slabé vrstvy omítkové směsi ve formě postřiku.

Požadavky na podklad zdiva pro omítání:

  1. rovný se zcela zaplněnými spárami mezi cihlami
  2. suchý, max. vlhkost zdiva 10 %
  3. povrch nesmí být zmrzlý (teplota povrchu vyšší než +5 °C)
  4. únosný a pevný, nedrolící se
  5. bez prachových částic a uvolněných kousků zdiva
  6. dostatečně vyzrálý
  7. homogenní-očištěný od škodlivých výkvětů
  8. chemicky stabilní
Napojení stěn pomocí pásků
Napojení stěn pomocí pásků

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz