Zdivo

 

Tvarovky Liapor pro příčky

 • příčky z lehkého keramického Liaporbetonu o tloušťkách 70, 115 a 175 mm
 • index vzduchové neprůzvučnosti (Rw) až 55 dB
 • snadná opracovatelnost
 • ekologický, pevný, trvanlivý, nehořlavý a zdravotně nezávadný stavební materiál

Tvarovky Liapor M a Liapor PS (pro tenké příčky o tloušťce 7 cm) se vyznačují lepšími zvukově-izolačními vlastnostmi oproti běžným zdicím materiálům (o stejné plošné hmotnosti).

Jejich skvělá zvuková izolace i při malých tloušťkách byla prověřena zkouškou vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 140-3. U akustických tvarovek AKU dosahuje hodnot až 55 dB.

Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor KM broušené na rovinnou přesnost 1 mm.

Jako celý termoakustický zdicí systém Liapor mají i příčky z Liaporu tyto vlastnosti:

 • nízká objemová hmotnost,
 • vysoká pevnost,
 • snadná opracovatelnost,
 • požární odolnost
 • a zdravotní nezávadnost.

Jednoduché a rychlé zdění

Tvarovky Liapor mají spojení na pero a drážku. Tento ideální spoj vyžaduje minimum spojovací malty a zdění je díky němu jednoduché a rychlé.

Snadno opracovatelné, přesto pevné

Díky poréznosti LiaporBetonu, z něhož jsou tvarovky odlity, představují dodatečné drážky pro elektroinstalaci a jiné rozvody minimální problém.

Stejně snadné je i přesné vrtání a frézování nebo třeba zatlučení hřebíku. Hmoždinky v příčce z Liaporu spolehlivě drží po celou dobu životnosti stěny.

Liapor PS 70 Liapor M 115 Liapor M 175
Liapor PS 70 Liapor M 115 Liapor M 175
AKU AKU
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF
Tloušťka stěny bez omítky (mm) 70 115 175
Rozměry L × B × H (mm) 497 × 70 × 240 372 × 115 × 240 372 × 175 × 240
Pevnostní třída tvárnic (MPa) 4 2 4 4 6
Hmotnost tvárnice
kg/ks
kg/pal. brutto

±10%
8
1060
8,5
885
12,8
1315
13,3
966
21,2
1519
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 925 800 1200 800 1300
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1)
Index vzduchové neprůzvuč. RW (dB) 45 48 48 55
Ložení kamionu 24t (5)
počet pal.
počet ks
23
2990
27
2700
18
1800
24
1680
15
1050
Spotřeba (4)
(ks/m2)
(ks/m3)
8
114
10,7
92,8
10,7
61
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Broušené (kalibrované) zdivo

Kalibrované tvarovky Liapor KM mění pohled na technologii spojování zdiva. Vedle precizních svislých ploch (z výroby) jsou i vodorovné ložné spáry zbroušeny na speciální brousicí lince, a to na přesnost 1 mm!

Liapor KM 115 Liapor KM 175
Liapor KM 115 Liapor KM 175
AKU AKU
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF
Rozměry L × B × H (mm) 372 × 115 × 248 372 × 175 × 248
Tloušťka stěny bez omítky (mm) 115 175
Pevnostní třída tvárnic (MPa) 2 4 4 6
Hmotnost tvárnice
kg/ks
kg/pal. brutto

±10%
8,8
915
13,3
1365
13,7
994
21,9
1568
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 800 1200 800 1300
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1)
Index vzduchové neprůzvuč. RW (dB) 45 48 48 55
Ložení kamionu 24t (5)
počet pal.
počet ks
26
2600
17
1700
24
1680
15
1050
Spotřeba (4)
(ks/m2)
(ks/m3)
10,7
92,8
10,7
61,0
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz