O Liaporu

 

Normy a předpisy

Řízení jakosti

ČSN EN ISO 9000 Systém managmentu jakosti – Základy, zásady a slovník

Řízení jakosti

ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo

Betony

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Zdicí prvky

ČSN EN 771-3 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým materiálem

Betonové překlady

ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

Dlažby

ČSN EN 1338 Betonové dlaždice – Požadavky a zkušební metody

Obrubníky

ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody