slide 1

LiaporBeton — poloviční hmotnost
a další skvělé vlastnosti

Více o LiaporBetonu
slide 2

Hala Polárka / Frýdek-Místek
se zdivem od Liaporu

Více o zdivu Liapor
slide 3

Vyrovnávací podsyp
suchých plovoucích podlah

Více o podsypu z Liaporu