O Liaporu

 

Obchodní informace

Dodací a platební podmínky společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.

1) Veškeré uvedené ceny se rozumí fco závod Vintířov.

2) Ceny neobsahují DPH.

3) Paletové hospodářství

Paletované zboží, kusové zboží – jsou dodávány na vratných paletách 120×80 cm.

 • Prodejní cena palety = 350,– Kč/ks
  výkupní cena Kč/ks 300,– Kč/ks
  - při navrácení do 60 dnů
 • Prodejní cena EURO palety = 600,– Kč/ks
  výkupní cena Kč/ks 550,– Kč/ks
  - při navrácení do 60 dnů

Vrátit je možno pouze nepoškozené palety, a to na základě předloženého dodacího listu.

4) Platební podmínky

Prodej v hotovosti nebo formou předfaktury. V případě smluvních vztahů prodej na fakturu se základní splatností 14 kalendářních dní.

5) Doprava

Dle přání zákazníka lze zajistit dopravu materiálu na požadované místourčení, a to jak po ose, tak po železnici (v závodě vlastní vlečka), lodí. V případě zajištění dopravy požadujeme, aby na místě vykládky byla přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží a k potvrzení dodacího listu.

Přepravu po ose uskutečňujeme:

 • a) Paletované zboží, kusové zboží – běžné vozy (návěsy, soupravy), speciální vozy s hydraulickou rukou
 • b) Liapor volně ložený – speciální velko objemové sklápěcí návěsy oobjemu 50–60 m3 (dle typu přepravované frakce), cisterny o objemu 30–60 m3 (s pneumatickým uložením do konstrukcí na vzdálenost cca 60 m).

V případě zajištění dopravy vlastními prostředky zákazníka, požadujeme předložení plné moci k naložení a převzetí zboží.

6) Objednávky materiálu

Objednávky jsou přijímány: pondělí–pátek, 7:30–16:00 hodin telefonicky, písemně, faxem i e-mailem.

Expedice je prováděna: pondělí–pátek, 6:00–16:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po předchozí dohodě.