Zdivo

 

Opracování zdiva z Liaporu vytváření drážek a výklenků

V případě nutnosti vytváření drážek a výklenků do zdiva z tvárnic Liapor (elektroinstalační rozvody, vodoinstalace, plynoinstalace apod.) musíme zabezpečit stabilitu stěny. Drážky a výklenky nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry výklenků a drážek ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedené v ČSN EN 1996-1-1 část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené konstrukce (odst. 8.6.)

Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu

Tloušťka stěny Drážky a výklenky vytvořené po vyzdění Drážky a výklenky vytvořené v průběhu vyzdívání
Největší hloubka Největší šířka Nejmenší tloušťka stěny po oslabení Největší šířka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
85–115 30 100 70 300
116–175 30 125 90 300
176–225 30 150 140 300
226–300 30 175 175 300
>300 30 200 215 300

poznámky:

  1. Při tom za největší hloubku drážky nebo výklenku se uvažuje hloubka otvorů, které vznikly při vytváření drážek nebo výklenků.
  2. Svislé drážky nedosahují výše než do třetiny výšky patra nad stropní deskou mohou mít u stěn tloušťky >225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm.
  3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo drážkou a výklenkem nebo otvorem nesmí být menší než 225 mm.
  4. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními dvěma výklenky, které jsou situované na jedné straně nebo na opačných stranách stěny, nemá být menší než dvojnásobek šířky toho výklenku, který je z obou výklenků širší.
  5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nemá být větší než 0,13 násobek délky stěny.

Rozměry vodorovných/šikmých dráže/výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu

Tloušťka stěny (mm) Největší hloubka (mm)
Neomezená délka délka ?1250 mm
85–115 0 0
116–175 0 15
176–225 10 20
226–300 15 25
>300 20 30

poznámky:

  1. Přitom za největší hloubku drážky se uvažuje hloubka otvorů, které vznikly při ejím vytváření.
  2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem mezi koncem drážky a otvorem nemá být menší než 500 mm.
  3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky, které se vyskytují na téže nebo opačné straně, nemá být menší než dvojnásobek délky delší drážky.
  4. U stěn tloušťky větší než 175 mm, smí být přípustná hloubka drážky zvětšena o 10 mm, jestliže je strojem vyřezávaná přesně na požadovanou hloubku. Je-li použito strojní vyřezávání drážek, smějí být hloubeny drážky na obou stranách stěny o hloubce 10 mm jen v případech, kdy tloušťka stěny není menší než 225 mm.
  5. Šířka drážky nemá být větší než polovina tloušťky stěny v místě oslabení.
Drážka pro kabel
Drážka pro kabel

Klasické provádění drážek paličkou a sekáčkem je pomalé, pracné a nepřesné a k samotnému zdivu (např. příčkové zdivo) značně nešetrné. Pro značné snížení pracnosti a urychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz