Zdivo

 

Manipulace a skladování prvků použitých do zdiva Liapor

Veškerá manipulace a skladování materiálů a výrobků určených k použití ve zdivu Liapor musí být takové, aby nedošlo k jejich poškození do té míry, že by se staly pro svůj účel použití nevyhovující. Jednotlivé materiály mají být skladovány odděleně.

Pokud používáme výztuž do zdiva Liapor, použitá výztuž musí být nejprve vizuálně zkontrolovaná, povrch nesmí být znečištěn škodlivými látkami, ty by mohly nepříznivě ovlivnit ocel, beton nebo maltu a také jejich vzájemnou soudržnost. Výztuž musí být jednoznačně označena a skladována bez kontaktu se zemí, dostatečně daleko od bláta, maziv, barev nebo míst kde se svařuje.

Zboží zdicího systému je paletováno a chráněno PE-obalem, chránícím zboží před povětrnostními vlivy. Na stavbu jsou dovezeny palety automobily. Dříve, než začne vlastní fyzické vykládání zboží, je nutné provést vizuální kontrolu. To znamená neporušenost obalů a přítomnost identiikačních štítkům (druh zboží, pevnostní třída, rozměr, datum a zodpovědná osoba). Každá paleta je opatřena identiikačním štítkem a CE štítkem.

Vlastní vykládka z automobilu může být realizována:

  1. zvedacím zařízením (jeřáb) - před vlastním zvedáním nutno ověřit celistvost palety,
  2. manipulačním zdvižným prostředkem - nejefektivnější způsob vzhledem k vynaloženému času a ekonomii,
  3. alternativním ručním skládáním - připadá v úvahu jako krizové řešení.

Meziskládka

Ke skladování materiálu před vlastním zabudováním je vytvořena meziskládka na stavbě. Tato meziskládka je vymezené místo na stavbě navržené projektantem. Platí několik důležitých zásad před vlastním umístěním materiálu na plochu. Z hlediska ochrany před povětrnostními vlivy můžeme výrobky zdicího systému Liapor skladovat:

Na volné skládce, ochrana horním obalem
Na volné skládce, ochrana horním obalem
V krytých skládkách
V krytých skládkách

Volná skládka

Plocha pro složení by měla být pevná (zpevněný povrch), rovná, odvodněná, a pokud to místnípodmínky dovolí, i chráněná. Materiál by měl zůstávat na přepravních paletách. Nedodržením těchto zásad může dojít k znehodnocování materiálu, ale i ohrožení bezpečnosti na stavbě. Zásadou při skladování je oddělování materiálů nejen stejných rozměrů, ale například i pevnostních speciik tak, aby nemohlo dojít k záměně materiálu. Rovněž pokud to místní podmínky dovolují, lze paletové zboží skládat do dvou řad.

Po vlastním složení palet na skládku, je třeba u zdicích tvarovek sejmout boční bal a horní bal zatížit proti odvátí větrem. Tím dojde ke správnému vyschnutí zkondenzované vody.

Zcela zvláštní pozornost je třeba věnovat skladování Liapor překladů, bez ohledu na jejich délku. Podkládat proklady pouze v místech tomu určených. Používat pouze odpovídající vázací lana pro jejich zvedání a manipulaci s nimi. Po ukončení provozu skládky je třeba ekologicky zlikvidovat obalové materiály a vrátit palety.

Krytá skládka

V zásadě platí stejné podmínky pro skladování materiálu. Tvárnice s vlhkostí vyšší než 10 % se nedoporučuje do konstrukce zabudovat.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz