O Liaporu

 

Historie společnosti Liapor

Historie výroby keramického kameniva ve Vintířově sahá do roku 1964. Slovem keramzit se tehdy označovaly jak dnešní perly keramického kameniva Liapor, tak i celý výrobní závod.

V následujících dekádách se závod rozrůstal o další výrobní provozy. Docházelo k výrobním inovacím a tím i ke zlepšování kvality produktů.

Dnešní závod Lias Vintířov je na vysoké technologické úrovni srovnatelné se sesterskými závody Liapor v celé Evropě.

1964–1992

Rok 1964 je rokem nula výroby stavebních materiálů ve Vintířově. V nové výrobně Keramzit byly uvedeny do provozu rotační pece na výrobu keramzitu – dnešních perel Liapor.

V roce 1968 byla výrobna rozšířena o panelárnu. V tehdejším plánovaném hospodářství dodávala prefadíly (lidově panely) pro masivní bytovou výstavbu.

K dalšímu zásadnímu rozšíření výrobny došlo až v roce 1990. Instalací vibrolisovací linky Longinotti se výrobna rozšířila o produkci zámkové dlažby a zdicích tvarovek.

Celou éru končící rokem 1992 sloužila výrobna ve Vintířově převážně jako materiálová základna Pozemních staveb Karlovy Vary.

1992

Vyjmutím technologicky zastaralého a zchátralého závodu z Fondu národního majetku vzniká soukromá společnost.

Počet zaměstnanců se zvyšuje na 225.

1993

Do rekonstrukcí všech výrobních úseků je investováno více než 110 mil. Kč. Výkon pece narůstá o 50 % a výrazně se zvyšuje kvalita prefabrikátů.

Roste podíl exportu. Marketingové oddělení intenzivně buduje novou značku Liapor a zároveň připravuje tuzemský trh.

Hospodářský výsledek mladé společnosti je poprvé kladný.

1994

Díky další masivní investici 150 mil. Kč je spuštěna nová hrubá úpravna, třídírna a drtírna. Produkce pece se ztrojnásobuje.

Panelárna produkuje téměř 7 tis. m3 betonových dílců, za celý rok se prodává 150 tis. m3 betonové dlažby a na trh je úspěšně uvedena nová zdicí tvarovka Liatherm.

Liapor získává uznání na výstavách i u odborné veřejnosti. Buduje se síť tuzemských licenčních výrobců.

1995

Investice 70 mil. Kč plynou do nové moderní pecní linky s elektrofiltrem, výrobního zařízení panelárny nebo rozšíření vyráběného sortimentu. Zavádí se pytlování.

Stoupá podíl zakázek pro domácí trh. Liapor se stává známým pojmem.

1996

Do provozu je uvedena moderní automatická linka s vibrolisem OMAG v ceně 60 mil. Kč. Díky nově zbudované volné skládce je materiál Liapor k prodeji v každém ročním období. Navyšuje se výroba na trhu velmi žádaných drobných frakcí.

Sortiment se rozšiřuje o prvky zahradní architektury a nově vyvinuté termoakustické tvárnice.

V návaznosti na další novinku – komínové tvarovky, vzniká dceřiná společnost KOMTEC operující na trhu komínových systémů.

1997

Prodej v prvním pololetí dosahuje rekordních 94 tis. m3. Kvalita materiálu Liapor dosahuje špičkové evropské úrovně.

Díky kvalitě výrobků i marketingu startuje smluvní výroba pro cizí renomované firmy. Rozšiřuje se sortiment vibrolisovaných výrobků z Liaporu.

1998–1999

I díky novému automatickému systému řízení mísícího jádra je panelárna maximálně vytížená a dosahuje rekordních výsledků. Ve výrobě Liaporu je zprovozněn automatický systém vydávání ze sil a tím rozšířen sortiment frakcí Liapor.

Je zrekonstruována vibrolisovací linka Longinotti na výrobu dlažeb a díky dalším technologickým rozšířením je zahájena výroba dvouvrstvých zámkových dlažeb.

Klíčovou novinkou je spuštění výroby protihlukových stěn Liadur, pro kterou je založena dceřiná společnost Liadur s.r.o.

2000–2001

Společnost získává certifikát kvality ISO 9001.

Technologický vývoj přináší výrobu samozhutnitelného betonu, který dodáváme např. pro výstavbu fotbalového stadionu ve Wolfsburgu.

Výroba Liaporu dosahuje kapacity 40 m3/hod. Do provozu je uvedena drtící linka na recyklaci lehkého betonu. Rekonstrukcí jemné úpravny zvyšujeme možnosti výroby drobné frakce.

Na poli čerpatelného lehkého betonu Liaporbeton navazujeme obchodní spolupráci s firmami ZAPA a Readymix.

2002–2004

V oblasti lehkých betonů se v České republice stáváme garantem výzkumu a vývoje a hlavním propagátorem jejich aplikací.

Zprovozněním druhé moderní automatické linky OMAG se rozšiřuje sortiment i zvyšuje kvalita vibrolisovaných výrobků.

S pomocí specializovaných pracovišť proniká Liapor i do oblasti geotechniky (v konstrukci pozemních a inženýrských staveb).

Je založena dceřiná společnost KAGO zabývající se prodejem krbů a kachlových kamen.