Zdivo

 

Tvárnice Liapor pro nosné stěny

Tvárnice Liapor M pro nosné stěny splňují požadované normové hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Index Rw u akustických tvarovek AKU dosahuje hodnot až 59 dB.

Vyššího indexu neprůzvučnosti (oproti klasickým materiálům o stejné plošné hmotnosti) je dosaženo komůrkovým útlumem zvuku v mezerách mezi zrny Liaporu.

Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor KM broušené na rovinnou přesnost 1 mm.

Stejně jako ostatní sortiment zdiva Liapor i tvarovky Liapor pro nosné stěny dále vynikají

 • nižší objemovou hmotností (oproti zdivu z běžných materiálů),
 • zdravotní nezávadností,
 • dobrou požární odolností,
 • snadnou opracovatelností,
 • pevností
 • a trvanlivostí.

Využití pro obvodové pláště

Ve spojení s dodatečným izolantem jsou tvarovky Liapor pro nosné stěny zajímavou variantou řešení obvodového pláště rodinného domu nebo bytové a občanské výstavby.

Liapor M 200 Liapor M 240 Liapor M 240 Liapor M 300 Liapor M 365
Liapor
M 200
Liapor
M 240
Liapor
M 240 RW
Liapor
M 240 PLUS
Liapor
M 300
Liapor
M 300 RW
Liapor
M 365
AKU AKU AKU AKU AKU AKU AKU AKU
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF
Rozměry L × B × H (mm) 422 × 200 × 240 247 × 240 × 240 247 × 240 × 240 247 × 240 × 240 247 × 300 × 240 247 × 300 × 240 247 x 365 x 240
Tloušťka stěny bez omítky (mm) 200 240 240 240 300 300 365
Pevnostní třída tvárnic (MPa) 6 12 2 6 12 12 15 2 6 12 12 2 6 12
Hmotnost tvárnice
kg/ks
kg/pal. brutto

±10%
18,2
945
25,7
1320
9,5
749
13,5
1049
17,6
1354
19,2
1475
25,5
1948
11,9
749
16,9
1049
21,9
1350
27,1
1650
13,4
638
20,6
963
26,8
1241
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 850 1200 650 925 1200 1400 1760 650 925 1200 1530 650 925 1200
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2K-1) 1,05(2) 1,41(2) 0,6(2) 0,78(2) 1,09(2) 1,25(2) 1,75(2) 0,47(2) 0,62(2) 0,88(2) 1,48(2) 0,37(2) 0,53(2) 0,78(2)
Index vzduchové neprůzvuč. RW 48 56 51 53 56 57 58 52 54 57 58 54 56 59
Ložení kamionu 24t (5) počet pal.
počet kusů
25
1250
18
900
30
2250
22
1650
17
1275
16
1200
12
900
30
1800
22
1320
17
1020
14
840
30
1350
24
1080
19
855
Počet tvarovek na paletě 120×80 cm (ks) 50 ks
40 základní (3)
10 zkrácené
75 ks
65 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
75 ks
65 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
75 ks
65 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
60 ks
40 základní (3)
10 prodloužené
10 zkrácené
60 ks
40 základní (3)
10 prodloužené
10 zkrácené
45 ks
35 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
Spotřeba (4)
ks/m2
ks/m3
9,4
47
16
66,7
16
66,7
16
66,7
16
53,3
16
53,3
16
43,8
 • (2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U včetně vápenocementové oboustranné omítky 15 mm λ = 0,25 W.m-1.K-1
 • (3) Doplňkové tvárnice: prodloužené tvárnice = 1,5násobek rozměru L, zkrácené tvárnice = 0,5násobek rozměru L.
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Broušené (kalibrované) zdivo

Kalibrované tvarovky Liapor KMLiapor KM AKU mění pohled na technologii spojování zdiva. Vedle precizních svislých ploch (z výroby) jsou i vodorovné ložné spáry zbroušeny na speciální brousicí lince, a to na přesnost 1 mm!

To umožňuje vyzdívat na tenkou zdicí maltu (lepidlo) o tloušťce pouhých 2 mm. Díky minimálnímu objemu spojovací malty vytváří kalibrované tvarovky téměř dokonale homogenní monobloky.

Liapor KM 200 Liapor KM 240 Liapor KM 300 Liapor KM 365
Liapor
KM 200
Liapor
KM 240
Liapor
KM 300
Liapor
KM 365
AKU AKU AKU AKU AKU
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF
Rozměry L × B × H (mm) 422 × 200 × 248 247 × 240 × 248 247 × 300 × 248 247 x 365 x 248
Tloušťka stěny bez omítky (mm) 200 240 300 365
Pevnostní třída tvárnic (MPa) 6 12 2 6 12 2 6 12 2 6 12
Hmotnost tvárnice
kg/ks
kg/pal. brutto

±10%
18,8
975
26,6
1365
9,8
771
14,0
1085
18,2
1399
12,3
773
17,5
1084
22,6
1392
13,8
656
21,3
994
27,7
1282
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 850 1200 650 900 1200 650 925 1200 650 925 1200
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2K-1) 1,07(2) 1,43(2) 0,59(2) 0,76(2) 1,07(2) 0,47(2) 0,60(2) 0,87(2) 0,37(2) 0,52(2) 0,76(2)
Index vzduchové neprůzvuč. RW 48 56 51 53 56 52 54 57 54 56 59
Ložení kamionu 24t (5) počet pal.
počet kusů
24
1200
17
850
30
2250
22
1650
17
1275
30
1800
22
1320
17
1020
30
1350
24
1080
18
810
Počet tvarovek na paletě 120×80 cm (ks) 50 ks
40 základní (3)
10 zkrácené
75 ks
65 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
60 ks
40 základní (3)
10 prodloužené
10 zkrácené
45 ks
35 základní (3)
5 prodloužené
5 zkrácené
Spotřeba (4)
ks/m2
ks/m3

9,4
47

16
66,7

16
53,3

16
43,8
 • (2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U včetně vápenocementové oboustranné omítky 15 mm λ = 0,25 W.m-1.K-1
 • (3) Doplňkové tvárnice: prodloužené tvárnice = 1,5násobek rozměru L, zkrácené tvárnice = 0,5násobek rozměru L.
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz