Zdivo

 

Volba zdicí malty

Při volbě zdicí malty rozhodují požadavky na pevnost a na jeho tepelný odpor. Dále musíme brát v úvahu v jakém prostředí bude zdivo zabudováno. Malta v obvodovém zdivu nemá vytvářet tepelné mosty a zhoršovat příliš tepelný odpor zdiva. Nesmí totiž docházet k větší příčné deformaci malty ve sparách než bude příčná deformace zdicího prvku. V opačném případě by ve zdicím prvku vznikala příčná tahová napětí, která by v extrémním případě mohla např. dutinovou tvárnici rozdělit na desky paralelní s rovinou stěny. Pro zdivo se doporučuje používat zdicí maltu s objemovou hmotností o 30-50 % vyšší, než je objemová hmotnost zděných tvárnic.

Při volbě konzistence čerstvé malty pro zdění je nutno brát zřetel na to, že zdivo z tvárnic Liapor nemá kapilární strukturu a odnímá proto maltě vodu podstatně méně než zdivo z jiných materiálů. Proto se používá malta tužší konzistence než u jiných zdicích materiálů a zdicí prvky se před nanášením malty nevlhčí.

V současné době se na stavbách stále více používají suché maltové směsi na místo malt vyráběných přímo na stavbě z jednotlivých složek. Je to hlavně z důvodu zabezpečení kvality malt. Výrobci maltových směsí dnes díky kvalitním technologiím výroby zajišťují vysokou kvalitu a zároveň možnost přípravy maltových směsí pro různá použití. Malty, které je možné použít pro zdění z prvků Liapor, můžeme rozdělit z hlediska objemové hmotnosti na malty lehké, vylehčené a obyčejné.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz