Zdivo

 

Tvárnice Liapor pro obvodové zdivo

 • výborné tepelně a zvukově-izolační vlastnosti i bez dodatečné izolace
 • ideální vnitřní klima v zimě i v létě
 • snadná opracovatelnost
 • odolnost vůči ohni, mrazu i střídání teplot
 • zdravotně nezávadný a ekologický stavební materiál
 • certifikované zdivo pro program Zelená úsporám

Tvárnice Liapor SL a Liatherm pro obvodové zdivo zajišťují optimální vnitřní klima v každém ročním období, a to bez nutnosti dodatečné tepelné izolace. Jsou ideální pro stavby rodinných domů, kde je kladen vysoký důraz na hospodárnost budoucího provozu.

Tvarovky jsou vyrobeny z lehkého keramického Liaporbetonu, díky němuž tepelně izolují, ale současně teplo dobře akumulují a vyrovnávají tak teplotní výkyvy vnějšího prostředí.

Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor K a KSL broušené na rovinnou přesnost 1 mm.

Jak materiál, tak i specifická konstrukce dávají tvarovkám výjimečné vlastnosti:

 • vysoké hodnoty tepelného odporu — při zachování povahy jednovrstvé konstrukce splňují požadované normy na tepelnou izolaci
 • výborné zvukově-izolační vlastnosti
 • statická a požární odolnost
 • hygienická nezávadnost
Liapor SL Liatherm 365 Liatherm 425
Liapor SL Liatherm 365 Liatherm 425
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF OtevřítPDF
Rozměry L × B × H (mm) 247 × 365 × 240 247 × 365 × 240 247 × 425 × 241
Tloušťka stěny bey omítky (mm) 365 365 425
Pevnostní třída (MPa) 2 4 2 4 2 4
Hmotnost (kg/ks) kg/pal. brutto ± 10% 11,5
553
16,0
756
13,7
652
18,3
859
16,0
755
21,3
994
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 500 700 600 800 600 800
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1) 0,21 (1) 0,25 (1) 0,26 (1) 0,31 (1) 0,24 (1) 0,28 (1)
Index vzduchové neprůzvuč. RW (db) 52 53 52 55 54 56
Ložení kamionu 24t (5)
počet pal.
počet kusů
30
1350
30
1350
27
1215
22
880
Počet tvarovek na paletě 120×80 cm (ks) 45 ks
35 základní (1)
5 prodloužené
5 zkrácené
45 ks
35 základní (1)
5 prodloužené
5 zkrácené
40 ks
30 základní (1)
5 prodloužené
5 zkrácené
Spotřeba (4)
ks/m2
ks/m3
16
43,8
16
43,8
16
37,7
 • (1) Hodnoty součinitele prostupu tepla U včetně omítek: vápenocementová omítka 15 mm λ = 0,25 W.m-1.K-1 tepelně izolační omítka 50 mm λ = 0,07 W.m-1.K-1
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Broušené (kalibrované) zdivo

Kalibrované tvarovky Liapor KLiapor KSL mění pohled na technologii spojování zdiva. Vedle precizních svislých ploch (z výroby) jsou i vodorovné ložné spáry zbroušeny na speciální brousicí lince, a to na přesnost 1 mm!

To umožňuje vyzdívat na tenkou zdicí maltu (lepidlo) o tloušťce pouhých 2 mm. Díky minimálnímu objemu spojovací malty vytváří kalibrované tvarovky téměř dokonale homogenní monobloky.

Liapor KSL Liatherm K 365
Liapor KSL Liatherm K 365
Technické listy OtevřítPDF OtevřítPDF
Rozměry L × B × H (mm) 247 × 365 × 248 247 × 365 × 248
Tloušťka stěny bey omítky (mm) 365 365
Pevnostní třída (MPa) 2 4 2 4
Hmotnost (kg/ks) kg/pal. brutto ± 10% 11,8
566
16,6
782
14,2
674
18,9
886
Třída objem. hmotnosti tvárnic (kg.m-3) 500 700 600 800
Součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1) 0,21 (1) 0,25 (1) 0,26 (1) 0,3 (1)
Index vzduchové neprůzvuč. RW (db) 52 53 52 55
Ložení kamionu 24t (5)
počet pal.
počet kusů
30
1350
30
1350
27
1215
Počet tvarovek na paletě 120×80 cm (ks) 45 ks
35 základní (1)
5 prodloužené
5 zkrácené
45 ks
35 základní (1)
5 prodloužené
5 zkrácené
Spotřeba (4)
ks/m2
ks/m3
16
43,8
16
43,8
 • (1) Hodnoty součinitele prostupu tepla U včetně omítek: vápenocementová omítka 15 mm λ = 0,25 W.m-1.K-1 tepelně izolační omítka 50 mm λ = 0,07 W.m-1.K-1
 • (4) Uváděná spotřeba se rozumí jako množství tvarovek zabudovaných do konstrukce při uvažovaných skladebných rozměrech.
 • (5) Orientační vytížitelnost pro automobilovou přepravu, souprava – 12 m, max. váha ložení do 24 t, hmotnost palety cca 35 kg.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz