Kontakt

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Č.p. 176
357 35 Vintířov
IČ: 46882324
DIČ: CZ46882324
Zeptejte se nás
*
*
*
*
*
*
*

Sekretariát generálního a obchodního ředitele

tel. +420 352 324 411
e-mail zikova@liapor.cz

Ing. Rudolf Borýsek

Generální ředitel společnosti

Ing. Pavel Bursík

Prokurista, obchodní ředitel

Jana Ziková

Asistentka generálního a obchodního ředitele


Sekretariát, technický úsek

tel. +420 352 324 422
e-mail paterova@liapor.cz

Ing. Marek Krössl

Prokurista, technický ředitel, výroba kameniva Liapor

Ing. Antonín Lapáček

Prokurista, technický ředitel, výroba betonových výrobků, Prefa a Transportbeton

Radka Paterová

Asistentka technického úseku

Obchodní úsek

tel. +420 352 324 444
e-mail info@liapor.cz

Ing. Kateřina Viktorová

Vnitřní služba, logistika a export Liaporu

tel. +420 352 324 444
mobil +420 721 850 977
e-mail viktorova@liapor.cz
  info@liapor.cz

Ing. Libor Pupík

Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix

tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
e-mail pupik@liapor.cz

Zbyněk Komínek

Program LiaStone

tel. +420 352 342 247
mobil +420 602 616 781
e-mail kominek@liapor.cz

Tomáš Peleška

Transportbeton
zimní posypy (inertní posyp Liapor, posypová sůl)

tel. +420 352 324 466
mobil +420 606 630 827
e-mail peleska@liapor.cz

Roman Ullmann

Vedoucí střediska
Dům jedním tahem

tel. +420 352 324 457
mobil +420 724 204 694
e-mail ullmann@liapor.cz

Ing. Vladimír Novotný

Obchodně technický manažer
Prefabrikované výrobky

tel. +420 352 324 412
mobil +420 602 753 051
e-mail novotny@liapor.cz

Jan Štefánik

Zdicí systém, servis pro projektanty

Vážení obchodní přátelé, se zármutkem oznamujeme, že náš dlouholetý kolega pan Jan Štefánik ve středu 19.6.2019 tragicky zahynul. Prosíme, věnujte mu tichou vzpomínku.

Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost při řešení obchodních případů, které byly v jeho kompetenci, a v případě nutnosti kontaktujte obchodního ředitele pana Ing. Pavla Bursíka, který do odvolání aktuálně pana Štefánika zastupuje.

Pavel Kučera

Vedoucí expedice

tel. +420 352 324 440
mobil +420 602 110 536
e-mail kucera@liapor.cz

Bc. Simona Jurášová

Expedice kameniva Liapor, E-shop

tel. +420 352 324 437
e-mail jurasova@liapor.cz

Henrieta Urminská

Expedice transportbetonu

tel. +420 352 324 443
e-mail urminska@liapor.cz

Radka Kotková

Expedice zdiva, překladů, betonových výrobků

tel. +420 352 324 449
e-mail kotkova@liapor.cz

Hynek Rott

Vedoucí nakládky výrobků

tel. +420 352 324 439
mobil +420 602 171 922
e-mail rott@liapor.cz

Leona Vávrová Rypová

Dispečer dopravy

tel. +420 352 324 442
mobil +420 724 755 795
e-mail vavrova@liapor.cz

Radka Paterová

Sekretariát, technický úsek

tel. +420 352 324 422
e-mail paterova@liadur.cz

Ing. Jitka Labská

Vedoucí střediska Vývoj a kontrola kvality

tel. +420 352 324 430
e-mail labska@liapor.cz

Pavel Hering

Vedoucí zásobování

tel. +420 352 324 458
mobil +420 606 633 732
e-mail nakup@liapor.cz

Bc. Stanislav Husár

Vedoucí výroby kameniva Liapor

tel. +420 352 324 421
e-mail husar@liapor.cz

Jan Dirlbeck

Vedoucí servisu a údržby

tel. +420 352 324 477
mobil +420 730 850 491
e-mail dirlbeck@liapor.cz

Ing. Helmut Leipert

Vedoucí ekonomického úseku

tel. +420 352 324 421
mobil +420 602 151 074
e-mail leipert@liapor.cz

Veronika Krejčová

Účetní, platební styk, zápočty

tel. +420 352 324 453
e-mail krejcova@liapor.cz

Marie Lavičková

Účetní, došlé faktury

tel. +420 352 324 452
e-mail lavickova@liapor.cz

Bc. Věra Milotová

Mzdová účetní, personalistika

tel. +420 352 324 454
e-mail milotova@liapor.cz

Ing. Radek Havlan

Vedoucí stavebně montážního střediska,
zakládání na Liaporu

tel. +420 352 324 402
mobil +420 736 650 350
e-mail havlan@liapor.cz

Jan Bareš

Vedoucí projektů

mobil +420 737 220 736
e-mail bares@liapor.cz