LiaporBeton — poloviční hmotnost
a další skvělé vlastnosti

Více o LiaporBetonu

Hala Polárka / Frýdek-Místek
se zdivem od Liaporu

Více o zdivu Liapor

Vyrovnávací podsyp
suchých plovoucích podlah

Více o podsypu z Liaporu

Produkty
NOVINKA Liapor Mix Statik: lehký beton vhodný i do nosných konstrukcí
  • garantovaná pevnost v tlaku min. 18 MPa
  • objemová hmotnost 1400‑1600 kg/m³
  • tepelná vodivost 0,6 W/m.K
  • hotová suchá směs - stačí přidat vodu