Kamenivo

 

Liadrain – drcené kamenivo pro zelené střechy

Drcením keramického kameniva Liapor vzniká Liadrain. Přidává se do organických substrátů, které díky své pevnosti, lehkosti a porézní struktuře provzdušňuje a napomáhá akumulaci vody.

Standardní zrnitost drcené frakce Liadrain je 2–8 mm. Na zakázku je dostupná i další zrnitost (0–4, 4–6 nebo 0–16 mm).

Nejen z hlediska ekologie je Liadrain prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny FFL a zcela odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny do drenáží a vegetačních substrátů.

Ozelenění střech

Ozelenění rovných i šikmých střech (až se sklonem 35 stupňů) je s pomocí drceného kameniva Liadrain rychlé a jednoduché.

Vedle rychlejšího extenzivního způsobu (v jedné vrstvě) může být použit i intenzivní způsob (více vrstev) vhodný pro půdokryvné rostliny a nižší křoviny, které zadržují více vody.

Podívejte se podrobněji na ozelenění střech s Liadrainem

Přísada do pěstebních substrátů

Klíčovým přínosem Liadrainu v substrátech je jejich provzdušnění. Kořeny rostlin mají větší přísun vzduchu, jsou méně zamokřeny a lépe čelí uhnívání.

Díky malé objemové hmotnosti Liadrainu je také mnohem snazší manipulace s květináči.

Doporučujeme jeden díl Liadrainu na dva díly zeminy.

Označení 2 – 8 D
Frakce [mm] 2 - 8
Sypná hmotnost [kg/m3] *450 ± 20%
Označení 2 – 8 D
Frakce [mm] 2 - 8
Sypná hmotnost [kg/m3] *450 ± 20%

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz