Kamenivo

 

Liapor – zimní posyp

  • inertní posyp, šetrný a ekologický
  • 1 kg směsi na 40 m2 komunikace
  • nízká sypná i přepravní hmotnost
  • vysoká účinnost

Keramický Zimní posyp Liapor vyrábíme drcením keramického kameniva Liapor.

Oproti běžným štěrkovým nebo chemickým posypům vyniká šetrností k životnímu prostředí a nízkou chemickou i mechanickou zátěží komunikací a kanalizací.

Je také vysoce vydatný (1 kg na 40 m2), velmi lehký a snadno odstranitelný. Šetří tak ekonomické náklady na zimní údržbu komunikací.

Využití je prakticky neomezené: od běžných dopravních a pěších komunikací měst a obcí, přes historická a obchodní centra, parky až po lázeňská území a zóny pitné vody.

Více informací najdete na webu zimniposyp.cz.

Zimní posyp Liapor
Složení Drcený expandovaný jíl
Tvar zrna Převážně drcená zrna
Zrnitost 2-8 mm
Podsítné < 15 % hm.
Nadsítné < 10 % hm.
Podíl nedrcených zrn < 5,0 % hm.
Sypná hmotnost 350 ± 15 % kg/m3
Sypná hmotnost nesetřeseného materiálu při expediční vlhkosti 415 ± 20 % kg/m3
Sypná hmotnost setřeseného materiálu při běžné vlhkosti 450 ± 25 % kg/m3
Objemová hmotnost zrna 900 ± 15 % kg/m3
Vlhkost 15% ± 5 % hm.
Setřesitelnost < 20 % obj.
Nasákavost po 30 minutách 3 ± 2 % hm.
Mrazuvzdornost Hmotnostní úbytek 2% po 25 zmrazovacích cyklech
Obsah chloridů < 0,02 % hm.
Obsah sloučenin síry Přepočtený obsah SO3 < 1 % hm.
PH vodného výluhu (1:10) 5,5 až 11, slabě kyselý ažzásaditý
Třída hořlavosti AI - nehořlavý materiál

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Karel Vávra Kamenivo Liapor, LiaporBeton, Liapor Mix a Zimní posyp
tel. +420 +420 352 324 490
mobil +420 +420 735 141 565
e–mail vavra@liapor.cz