Zdivo

 

Termoakustický zdicí systém Liapor

Termoakustický zdicí systém Liapor patří mezi špičku na českém trhu stavebních hmot. Jde o kompletní zdicí systém pro výstavbu rodinných a bytových domů i administrativních budov.

Vynikající tepelně-zvuková izolace a kvalita materiálů vám uspoří náklady na energie a zajistí dlouhou životnost stavby.

Akustické tvarovky AKU pro nosné stěny a příčky splňují nejvyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Pohledové zdivo Liapor je zase vynikající pro realizaci neomítaných veřejných prostor, např. suterénů nebo chodeb ve sportovních halách.

Poznejte celý zdicí systém:

Liapor – základ zdiva

V celém našem sortimentu včetně zdiva je běžné kamenivo nahrazeno kamenivem Liapor – přírodním keramickým materiálem s vynikajícími užitnými vlastnostmi.

Kamenivo Liapor vzniká vypalováním granulátu z třetihorních jílů v rotačních pecích při teplotě 1 100 °C. Výsledkem jsou lehké keramické kuličky (též perly nebo zrna) s vysokou životností, pevností v tlaku a s odolností vůči žáru a mrazu.

Více o keramickém kamenivu Liapor

Z lehkého a bezpečného Liaporbetonu

Veškeré tvarovky vyrábíme z Liaporbetonu – betonové směsi, ve které zrna keramického Liaporu plní úlohu kameniva.

Specifická vnitřní struktura Liaporbetonu vyniká nízkou objemovou hmotností (450–2 000 kg/m3), díky které se s tvarovkami velmi snadno manipuluje. Dále pak pevností (2–80 MPa) a výbornými tepelně a zvukově-izolačními vlastnostmi.

Z hlediska bezpečnosti patří mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A – nehořlavé materiály). I při velmi malé tloušťce je zdivo z Liaporbetonu nehořlavé.

Vynikající tepelná i zvuková izolace

Chladno v létě, teplo v zimě. To je klíčový požadavek na moderní bydlení. Díky vysoké tepelné izolaci i schopnosti akumulace vyrovnává obvodové zdivo Liapor teplotní výkyvy vnějšího prostředí, a to v každém ročním období.

Tvárnice dokonce ani nemusíte dodatečně izolovat. Samy splňují normy na tepelnou izolaci (tepelný odpor až 4,4 m2K/W) a šetří jak prvotní investice, tak i dlouhodobé výdaje za vytápění.

Naprosto tiché interiéry. Zdivo Liapor má výjimečné zvukově-izolační vlastnosti díky tzv. komůrkovému útlumu. Zvuk je absorbován v mezerách mezi zrny Liaporu. Stěny z Liaporu mají oproti klasickým materiálům daleko vyšší index vzduchové neprůzvučnosti (od 51 do 59 dB).

Mezi stěnami z Liaporu tak zažijete nerušený spánek i odpočinek.

Příjemné vnitřní klima domu

Optimální vlhkost je vedle teploty druhou klíčovou vlastností příjemného klima v interiérech domu.

V létě unikají vodní páry (tedy přebytečná vlhkost) otevřenými okny. V zimě se však nevětrá téměř vůbec a vlhkost vzduchu stoupá.

Stěny z Liaporu mají velice nízký odpor proti difuzi vodních par a v dostatečném množství je propouštějí ven. Stěny tak nevlhnou, nevzniká plíseň a kvalita vzduchu je oproti běžným zdivům výrazně vyšší.

Tuto vlastnost Liaporu nenaruší ani čistě minerální omítka (vnitřní i vnější).

Precizní zpracování s milimetrovou přesností

Výroba špičkovou vibrolisovací technologií zajišťuje dodržení přesných rozměrových tolerancí tvarovek. Ty jsou navíc z pěti stran uzavřené, což zabraňuje zapadání zdicí malty do dutin.

Díky tomu dosáhnete optimální tepelné izolace a oproti běžným cihlám a tvarovkám spotřebujete podstatně méně zdicí malty.


S přesností na milimetr

Kalibrované (broušené) tvarovky Liapor přinášejí významnou úsporu zdicího materiálu. Vodorovné plochy kalibrovaného zdiva jsou na speciální brousicí lince zbroušeny s rovinnou přesností 1 mm.

To umožňuje vyzdívání na tenkou zdicí maltu (lepidlo) o tloušťce 2 mm. Vznikají tak téměř dokonale homogenní monobloky s lepšími termozvukovými izolačními vlastnostmi i statikou.

Vyrábíme tyto kalibrované tvarovky:

Jednoduchá opracovatelnost

Liapor tvárnice se dají díky poréznosti Liaporbetonu velice snadno řezat i brousit. Do hotových stěn bez námahy vyfrézujete nebo vyvrtáte drážky pro elektroinstalaci a jiné rozvody.

Přesto je materiál tak odolný, že hmoždinky ve zdi vydrží po celou dobu životnosti stěn.

Ekologická technologie

Technologie výroby je uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty (z 1 m³ hlíny vzniká 5 m³ zdiva). Dbáme rovněž na hospodárné využití nalezišť surovin.

Snadná ekologická recyklace zdiva Liapor je samozřejmostí.

Vše pro stavbu od Liaporu

Zdicí systém od Liaporu nabízí i speciální tvarovky pro atypická řešení konstrukcí nebo ukončení vyzdívek.

S Liaporem však můžete vyřešit celou hrubou stavbu:

Desatero zásad pro správné zdění a omítání

  1. Uložení materiálu — Zdění vyžaduje tvarovky s vlhkostí nepřesahující 10 % hmotnosti. Před použitím na stavbě zdivo uložte na suché místo nebo chraňte vodě odolným zákrytem.
  2. Vhodné venkovní podmínky — Nikdy nepoužívejte zmrzlé, zasněžené nebo mokré tvarovky. Minimální venkovní teplota pro zdění je +5 °C.
  3. Správně položená hydroizolace — Hydroizolační pásy na podkladové vrstvě by měly souvisle přesahovat hranu zdi min. o 150 mm.
  4. Dostatečná vazba zdiva — Tvarovky musí být převázány o 40 % své výšky, minimálně však o 40 mm.
  5. Správné zdění příček — Příčky zakládejte na separační podložce a od stropní konstrukce oddělujte poddajnou vrstvou. Namísto pevné vazby příčky s obvodovou či nosnou stěnou použijte kontaktní spoj pomocí kotev nebo spon. U delších přímých příček (nad 6 m) vkládejte do každé druhé spáry pomocnou výztuž.
  6. Vhodná tloušťka spár — 8–15 mm je ideální tloušťka ložných spár. Svislé spáry tvarovek na pero a drážku se nemaltují (výjimkou jsou tvarovky s maltovací kapsou).
  7. Ochrana zdiva před vodou — Hotovou i rozpracovanou stěnu chraňte překrytím před srážkovou i technologickou vodou.
  8. Správné omítání — Aby se omítka dokonale spojila, musí být omítaný podklad suchý, drsný a zbavený prachu. Nehomogenní plochy stěn (drážky, jiné materiály apod.) vyztužte, např. armovacím pletivem.
  9. Vhodná omítka — Používejte omítkovou směs s objemovou hmotností max. o 40 % vyšší, než je objemová hmotnost omítané tvarovky.
  10. Zrání omítek — Omítku nanášejte postupně po vrstvách, aby každá mohla dostatečně vyzrát a proschnout. Omítka libovolné tloušťky musí zrát min. 14 dnů. Orientovat se můžete také podle zásady „1 mm omítky = 1 den zrání“.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz