Kamenivo

 

Zpěvněný zásyp

Nová technologie zpevněného zásypu Liapor je ideální pro náročné stavby a rekonstrukce, které vyžadují rychlou, lehkou, pevnou a odolnou tepelně-izolační výplň nebo podkladovou vrstvu, s minimálním obsahem vlhkosti.

Suchý Liapor je do místa uložení dopraven pneumatickým potrubím. Těsně před výstupem je v patentované směšovací hlavici smíchán s cementovým tmelem. Po rozprostření je zhutněn dusadlem.

Výkon ukládání zpevněného zásypu

Při ukládání zpevněného zásypu pneumatickým potrubím lze dosáhnout výkonu 30–40 m3 za hodinu při dosažitelné vzdálenosti 60 m a výšce cca 20 m.

Využití zásypu z Liaporu zpevněného cementem

Vysoký výkon technologie zpevněného zásypu Liapor se skvěle hodí pro

 • výplňové, podkladní a izolační vrstvy v podlahách, stropech střechách i stěnách,
 • výplňové vrstvy v rekonstruovaných klenbách budov a mostů nebo
 • v geotechnických konstrukcích.

Možností využití je celá řada. Pro více informací ke zpevněnému zásypu kontaktujte našeho obchodně-technické manažera pro kamenivo Liapor.

Výhody technologie zpevněného zásypu

 • nízká hmotnost zpevněného zásypu → odlehčení konstrukce
 • deklarovaná pevnost zásypu
 • ekologická nezávadnost
 • trvanlivost a odolnost zásypu
 • nehořlavost a žáruvzdornost
 • plně recyklovatelný materiál
 • snadná zpracovatelnost zásypu
 • stabilita zásypu (pochozí cca 24 hodin od uložení)
 • přímé ukládání pneumatickým potrubím („čerpatelnost“)
 • vysoká kapacita ukládání (30–40 m3 za hodinu)
 • snadné uložení rozvodů inženýrských sítí v zásypu
 • dokonalé vyplnění nepravidelných prostor
 • rychlejší a efektivnější realizace vyšších náspů

Vlastnosti výplňového betonu, který vzniká zpevněným zásypem

Zpevněný zásyp (respektive výplňový beton), který takto vzniká, má následující vlastnosti:

Objemová hmotnost v čerstvém stavu 625 kg/m3
Objemová hmotnost ve vysušeném stavu 550 kg/m3
Pevnost ve stáří 24 hodin 1,5 MPa
Pevnost ve stáří 7 dnů 1,7 MPa
Pevnost ve stáří 28 dnů 2,0 MPa
Vlhkost ve stáří 7 dnů
(podle tloušťky vrstvy a způsobu odvětrání prostoru)
7 až 15 %hm.
Vlhkost ve stáří 28 dnů
(podle tloušťky vrstvy a způsobu odvětrání prostoru)
5 až 10 %hm.
Součinitel tepelné vodivosti 0,13 Wm-1K-1
Odolnost proti deformaci v žáru 1050 °C
Stupeň hořlavosti A1 (nehořlavý materiál)
Materiálové složení anorganický, čistě keramický materiál

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz