Kamenivo

 

Zásyp pro filtraci odpadních vod

Kamenivo Liapor nachází uplatnění také v kořenových a biologických čističkách odpadních vod, kde oproti běžnému substrátu zlepšuje účinek a efektivitu čistícího procesu.

Kořenové čističky odpadních vod

Kořenové (též vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přírodní mokřady.

Voda se fyzikálně, chemicky i biologicky (s pomocí mikroorganismů) čistí během přirozeného průtoku vrstvou anorganického substrátu, který je obalen bakteriálním povlakem a kořeny vodomilných rostlin.

Liapor je jako zásypový substrát mimořádně vhodný. Jeho mikroskopické povrchové prohlubně představují skvělé prostředí pro mikroorganismy, které napomáhají čistícímu procesu.

Biologické čističky odpadních vod

Biologické čističky fungují na stejném principu jako kořenové. Celý proces je ale uzavřen do umělého kompaktního reaktoru. Jsou proto mnohem vhodnější jako ČOV pro rodinné domy i větší osídlení.

Liapor slouží v reaktorech biologických čističek jako pevné lože – usazovací základ pro mikroorganismy.

Vedle poréznosti (viz kořenové čističky výše) zlepšuje Liapor funkci biologické čističky v dalších aspektech:

  • Povrchovou (reakční) plochu a hydraulické vlastnosti (objem a rozdělení mezer) pevného lože je možné přesně nastavit volbou zrnitosti Liaporu.
  • Póry zrn Liaporu lépe chrání zárodky mikroorganismů a po pravidelném promývání filtru se bakteriální flóra velmi brzy zregeneruje.
  • Kulovitá a hladká forma zrn Liaporu má oproti běžným substrátům lepší hydrodynamické vlastnosti a výrazně šetří energii při zpětném promývání filtru.

Vhodné frakce Liaporu

Pro kořenové a biologické čističky se používají frakce Liaporu se sypnou hmotností 300–800 kg/m3, objemovou hmotností zrna 600–1 500 kg/m3 (v suchém stavu) a s mezerovitostí v rozmezí 40–50 % (dle zrnitosti).

Pro více informací o použití Liaporu v čističkách odpadních vod kontaktuje našeho obchodně-technické manažera pro kamenivo Liapor.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz