Kamenivo

 

Vylehčené zemní konstrukce – geotechnika

Přechodové oblasti mostů, vylehčení zemních těles pozemních komunikací nebo atypické zemní konstrukce – ve všech těchto konstrukcích se uplatní zásyp z lehkého keramického kameniva Liapor.

Obecně jde o stavby, kde je nutné snížit svislé napětí:

  • redukce sedání,
  • zmírnění rizika porušení stability,
  • snížení zatížení neúnosného podloží
  • nebo snížení zatížení opěrných a podzemních konstrukcí.

Násypy pozemních komunikací

K výrazné redukci zatížení i sedání podloží násypu pozemních komunikací se nejčastěji využívá Liapor ve frakcích 4–8 mm/350 kg/m3, případně 8–16 mm/275 kg/m3.

Konstrukce, ve kterých byl použit zásyp z Liaporu (ČR, 2002–2011)

Zásypy opěrných zdí

Zásypy opěrných zdí s geosyntetickými výztuhami

Zásypy přechodových oblastí mostů

Násypy zemních těles v trase pozemních komunikací

Atypické vylehčené zemní konstrukce

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz