Kamenivo

 

Dodávky a doprava kameniva

Způsoby dodávky kameniva

Kamenivo Liapor dodáváme

  • volně ložené a dopravené kamiony nebo železničními vagóny,
  • ve velkoobjemových vacích o objemu 1 m3,
  • nebo v pytlích o objemu 50 l.

Udělejte si svou kalkulaci kameniva

Větší objemy Liaporu je možné na stavbě ukládat pneumaticky, a to až do vzdálenosti cca 200 metrů. Více se dozvíte na webu společnosti Patok.

Přeprava a skladování

Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m3 nebo litrech vztažených na volně sypaný stav a jeho deklarované množství se stanovuje v místě naložení.

Během přepravy dochází k setřesení materiálu, po přesypání však opět nabude na objemu jako před setřesením.

Liapor je pórovité kamenivo, a proto se musí při skladování a manipulaci předcházet jeho drcení. Vyvarujte se skladování na tvrdém podkladu a přejíždění dozery nebo těžkými nákladními auty.

Jak objednávat kamenivo

V technických podkladech a objednávkách se kamenivo Liapor ze závodu Lias Vintířov označuje těmito údaji:

  • název materiálu,
  • označení druhu nebo frakce,
  • sypná hmotnost
  • a volitelně požadavek na suchý materiál.

Pro ilustraci:

Liapor 4-8/350, frakce 4-8, sypná hmotnost 350 kg/m3
Liapor 1-4/500, frakce 0-4, sypná hmotnost 500 kg/m3
Liapor 0-4D/500, frakce 0-4, sypná hmotnost 500 kg/m3
Liapor 4-8/350, frakce 4-8, sypná hmotnost 350 kg/m3, vlhkost do 1 %
Liapor 1-4/500, frakce 0-4, sypná hmotnost 500 kg/m3, vlhkost do 1 %
Liapor 0-4D/500, frakce 0-4, sypná hmotnost 500 kg/m3, vlhkost do 1 %
Liapor 4-8/350, suchý
Liapor 1-4/500, suchý
Liapor 0-4D/500

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz