Reference

Akustické zdivo Liapor použité při stavbě V Tower

Na pražském obzoru vyrostl rezidenční objekt V TOWER. Perfektně situované místo vysoké budovy je předurčeno k unikátním výhledům na hlavní město. Kromě toho však nabízí uživatelům nejvyšší komfort a kvalitu bydlení v Praze. Autorem architektonicky odvážného projektu je dílna architekta Radana Hubičky. Realizaci zajišťuje PSJ INVEST. Velký důraz byl v projektu kladen na kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování. V objektu je také celá řada inovativních technologií.

Liaporové tvárnice v příčkách

Monolitická konstrukce bytového domu V TOWER tvoří písmeno „V“ a je založena na třech suterénních podlažích, přičemž suterén má rozlohu zhruba 4x větší, než je půdorys běžného patra vlastní budovy. Svislé nosné konstrukce třicetipatrové dvouvěžové budovy jsou vytvořeny sloupcovým systémem a interiérovým výtahovým jádrem. Do tohoto systému jsou vetknuty jednotlivé stropní konstrukce. Při pohledu na konstrukci budovy je zřejmé, že tvar mění tzv. východní věž, jež se s přibývajícími patry zmenšuje. Do 21. patra jsou obě věže spojeny jakýmsi krčkem.
K vysokému standardu bydlení v takové budově patří samozřejmě dokonalá akustika. Proto bylo u mezibytových příček použito akustické zdivo z Liaporu, konkrétně se jednalo o tvarovku řady M 175 P6 AKU. Podle předepsaných nároků na akustiku byla od 5. do 15. patra použita kombinace zdiva Liapor a Porotherm, a od 16. patra do 30. pouze Liapor, mimochodem i z hlediska stability. V celé budově je použito přes 1400 m2 akustických tvárnic Liapor.

Každý detail je z hlediska akustiky důležitý

Liaporové tvárnice, které tvoří mezibytovou příčku, jsou usazeny na asfaltovou lepenku, která separuje maltové lože pod příčkovkou od betonové monolitické konstrukce. V místě napojení příčky na svislou část monolitu je aplikovaná akustická vata (měrná hmotnost 100 kg/m3) v tloušťce 2 cm. Tyto detaily zabrání při dotvarování konstrukce tomu, aby nevznikla nežádoucí spára, kterou by unikal hluk. Příčka je také vyztužena a napojena na svislý monolit pomocí dvou nerezových kotevních spon o průměru 6 mm, a to v každé druhé řadě. Při dozdívání příčky u stropu se rovněž kvůli stabilitě navrtávají do její konstrukce ocelové trny (v každé třetí řadě). Tvarovka z Liaporu rozměru 372 x 175 x 240 mm má objemovou hmotnost 1300 kg/m3 a pevnostní třídu 6 MPa. Index vzduchové neprůzvučnosti tvárnice je zajímavých 55 dB.

Akustické vlastnosti mezibytové příčky byly dále vylepšeny speciální těžkou akustickou omítkou objemové hmotnosti 1700 kg/m3, jež musela být aplikována ručně (nejen kvůli vlastní hmotnosti, ale i kvůli chemickým přísadám). U horního napojení příčky na monolitickou konstrukci bylo následně z jedné strany příčky provedeno utěsnění požárním tmelem a z druhé strany dotěsnění polyuretanovým akustickým tmelem, což má za účel zabránit přístupu vzduchu, jenž by v opačném případě nepříznivě ovlivnil zvukovou neprůzvučnost příčky. Požární odolnost této konstrukce je 90 minut.

To však z hlediska akustiky ještě není všechno. Takto usazená mezibytová Liaporová příčka je navíc zaklopena sádrokartonovou konstrukcí s dvojitým opláštěním. U prvního opláštění je u paty konstrukce použit úzký pruh z desky Diamant, na který navazuje deska White (případně Green). V druhé vrstvě opláštění je použita již pouze sádrokartonová deska Diamant. Předstěna o tloušťce 8,5 cm až 13 cm je vyplněna akustickou vatou. Požadavek na akustický útlum této stěny byl 56 dB, což je velmi vysoká hodnota. Dodejme, že mezibytové příčky jsou v objektu V Tower jediným klasicky zděným prvkem, vše ostatní je tvořeno sádrokartonovými konstrukcemi, a to zejména z důvodu rychlosti stavby.

Liapor tvárnice řady M

Tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. K razantnímu útlumu zvuku dochází u těchto tvarovek díky mezerám mezi zrny a následné absorpci zvuku v tomto materiálu. Proto má tvárnicové zdivo Liapor vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. absorbci. Naměřené hodnoty Rw se pohybují od 51 dB do 59 dB.

Další informace na www.liapor.cz.