Aktuality

Drcený Liapor - ideální základ pro terasy a zahradní chodníky


Již dlouhá léta se keramzit Liapor úspěšně využívá v zahradnictví a krajinářství. Pomáhá dotvářet prostory se zelení jako svrchní vrstva substrátu, funguje jako dřenážní vrstva na dně květináčů a truhlíků i v záhonech, lze jím nahradit plnivo ve vysokých záhonech nebo jej v drcené formě použít k provzdušnění substrátů.

Jedna z novějších forem využití Liaporu v zahradách je pro základy teras, chodníků nebo pro ostatní volné nezastavěné plochy. Pro tyto účely se používá drcený keramzitový granulát Liapor (Liadrain) s velikostí zrn 1–5 milimetrů, který se nanáší jako násypný materiál ve vrstvách o tloušťce většinou od 4 cm. Jednou z jeho hlavních výhod je jeho sypná hmotnost, která činí pouhých 0,5 t/m3. V  porovnání s tradiční kamennou drtí je tedy výrazně lehčí, což usnadňuje dopravu a zpracování v místě stavby.

Drcené keramzitové úlomky, které při zakládání terasa a chodíků působí i jako přirozená drenáž, do sebe při navrstvení zaklesnou a následným jednoduchým zhutněním získávají stabilitu. Liapor je také velmi pevný. Odolá tlaku až 6,3 MPa. Je také odolný vůči ohni, mrazu, kyselinám a louhům. Jako hydrostatický materiál umí pohlcovat a odevzdávat vodu a zůstát přitom tvarově stabilní.

Více o Liadrainu >>

21. 12. 2018