Reference

MOLO Lipno - konstrukce z Liaporbetonových tvárnic

Projekt MOLO Lipno nabízí designové bydlení s výjimečnou architekturou. Jeho autory jsou Jan Pokorný a John Hale z pražské pobočky respektovaného mezinárodního architektonického studia Chapman Taylor.

Stavba charakteristická 150metrovým molem je situovaná na břehu lipenské nádrže. Železobetonový skelet s vyzdívkami uzavírá sedlová střecha s ocelovými nosníky a dřevěnými trámy. Architekti kombinují materiály přírodě blízké, dřevo, omítku, kámen. Vnitřní konstrukce využívají výhod sádrokartonu, podzemní podlaží zase těží z vizuální úhlednosti a nadstandardních akustických vlastností Liaporbetonu. Především na konstrukce pod úrovní terénu jsou kladeny vysoké nároky z hlediska odolnosti, mrazuvzdornosti, nehořlavosti ale i estetiky – a právě proto byly pro jejich vyzdění zvoleny cementové zdící prvky z lehčeného kameniva na bázi expandovaného jílu, tedy tvárnice Liapor.

Tvárnice z Liaporbetonu jsou charakteristické nízkou objemovou hmotností, vysokou pevností v tlaku, vysokou životností a odolností proti žáru i mrazu. Mají ekologické parametry technologie výroby s uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty. Samozřejmostí je pak jejich ekologická recyklace po dožití.