Reference

Základní umělecká škola, Ostrava

Při výstavbě ZUŠ v Ostravě byly využity přednosti pohledového zdiva Liapor.