Reference

Zimní stadion Teplice - zdící systém Liapor

Stadion za 16 měsíců vybudovala stavební firma SYNER podle architektonického návrhu Ing. arch Petra Sedláčka z ateliéru Mise a projektové dokumentace firmy SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.

Vnitřní příčky, dělící stěny a vyzdívky byly navrženy jako vyzdívané z tvarovek z lehčeného betonu. Byl použit ucelený systém s prvky pro klasické zdění doplněný systémovými překlady, věncovkami a tvarovkami pro ztracené bednění.

Celkem bylo při výstavbě stadionu využito pro nosné stěny 74 m2 tvarovek Liapor M 200 P6, 200 m2 Liapor M, 240 P2 a 650 m2 Liapor M 300 P2. Na příčky bylo spotřebováno 430 m2 tvarovek Liapor PS 70 P4, 200 m2 Liapor M 115 P2 a 1 040 m2 Liapor M 175 P4. Vše doplněno o překlady Liapor.