Reference

Liapor Ground: tepelněizolační zásyp v rakouském Grossarlu

Pro lehký, tepelně izolační zásyp bylo na stavbě nového hotelového komplexu v rakouském Grossarlu použito necelých 3.000 m3 keramického kameniva Liapor Ground. Rozhodující pro výběr právě tohoto materiálu bylo jeho velice jednoduché pneumatické ukládání.

V Grossarlském údolí v Solnohradsku byl v roce 2018 rozšířen a zároveň přestavěn resort hotel Edelweiss. Za stávajícím hotelem vznikla při této rekonstrukci nová osmiposchoďová budova, která obsahuje wellnesovou zónu s plochou cca 5.000 m2, velký prostor s nabídkou aktivit pro děti a 35 nových hotelových apartmá. Pro základy nové části hotelu bylo odstraněno cca 150.000 m3 skalního masivu, který do té doby přiléhal k hotelu. Výsledná, necelých 30 m vysoká strmá stěna byla následně stabilizována prostřednictvím kotev, ocelových rohoží a vrstvy stříkaného betonu. Po zahájení stavby nové budovy byl prostor mezi novým stavebním objektem a skalní stěnou, široký od 0,3 m do 3 m, v období od srpna do listopadu 2018 zaplněn cca 3.000 m3 stavebního materiálu Liapor Ground a výška jeho vrstvy zde dosahovala až 15 m.

Keramické kamenivo Liapor Ground má při velikostí zrna od 1 do 16 milimetrů sypnou hmotnost v suchém stavu pouze cca 500 kg/m3 a zároveň vykazuje vysokou pevnost v tlaku. Z tohoto důvodu je Liapor Ground v současné době jedním z nejlepších materiálů, které je možné použít pro tepelně izolační zásypy stavebních objektů.

Rozhodující pro použití keramického kameniva však bylo mimořádně rychlé a jednoduché ukládání násypu do konstrukce přímo ze sila. „Díky pneumatickému ukládání materiálu pomocí hadicových rozvodů nebyly třeba žádné dočasné skladovací plochy, žádná další manipulační technika a také nebylo nutné přerušení ostatních stavebních prací“, říká Hans Peter Kittl, zástupce dodavatele keramického kameniva, rakouské firmy Lias Österreich GesmbH. Liapor Ground se díky výše zmíněným vlastnostem stal nejlepší volbou pro izolační zásyp u stavby hotelu, který bude uveden do provozu již v létě 2019.