Reference

Most Hořice, dálnice D1 Praha - Brno

Pro rekonstrukci mostu u obce Hořice na dálnici D1 z Prahy do Brna bylo použito 600 m3 lehkého betonu. Rekonstrukce mostu zahrnovala především rozšíření komunikace, která po něm vede. Použitý Liaporbeton třídy LC 35/38 - D 1,8- XF2 má obdobnou pevnost jako běžný beton. Je však mnohem lehčí, což bylo pro stavbu tohoto typu velmi výhodné.

Proč je LiaporBeton výjimečný?

Běžné kamenivo nahrazují ve složení lehkého betonu zrna keramického kameniva Liapor. A ta mu právě přináší některé vlastnosti, které byste u běžného betonu nenašli.

Hlavní výhody LiaporBetonu:

  • dobré tepelně-izolační vlastnosti,
  • nízkou objemovou hmotnost,
  • snadnou zpracovatelnost,
  • vodotěsnost (u hutných LC betonů),
  • odolnost proti posypovým solím i CHRL
  • a žáruvzdornost i mrazuvzdornost.

 Více o LiaporBetonu >>