Reference

Radnice v Auerbachu, sanace klenutého stropu

Radnice města Auerbachu v Horní Falci stojí na náměstí uprostřed historického starého města a připomíná nám svou proměnlivou minulost. Původní radnice postavená na tomto místě byla v roce 1430 zničena a teprve v roce 1524 byla opětně postavena. Svůj dnešní vzhled získala stavba v roce 1551. V roce 2015 bylo rozhodnuto o generální sanaci historické radnice. „Stabilita a trvanlivost jednotlivých částí stavby byly poškozené a vyžadovaly odbornou sanaci a opravu“, vysvětluje Urban Meiller z architektonické kanceláře em.arichtekten v Ambergu, který toto opatření řídí. „Jako hlavní příčinu existujícího poškození je u této památkově chráněné budovy nutno uvést v první řadě konstrukční závady, následné zásahy a škody způsobené vlhkostí.“

Lehkost a nosnost

V průběhu sanace měla být opětně zviditelněna historická valená klenba, která tvoří strop mezi přízemím a horním patrem. Zespoda bylo demontováno bednění stropu, které se zde nacházelo, a shora byla odstraněna stará konstrukce podlahy včetně pod ní se nacházejícího plnicího materiálu. Po dodatečných statických opatřeních a po odstranění poškozených míst bylo nutno stanovit vhodnou konstrukci podlahy. „Zde byla vyžadována obzvláště lehká stropová výplň, která přesto zaručí nutnou stabilitu a nosnost. Kromě toho měla výplň splňovat požadavek na její rychlé a snadné nanesení a měla vykazovat rychlou použitelnost“, dodává Urban Meiller. „Tato zadání bylo možné perfektně realizovat prostřednictvím lehkého keramického betonu Liaporbeton.“

Rychlé zpracování, rychlá pochůznost

V listopadu 2017 byla provedena výplň klenby stropu prostřednictvím Liaporbetonu. Použito bylo cca 20 kubických metrů Liaporbetonu, který byl ve tvaru klínu nanesen vždy až těsně pod vrcholy klenby, s tloušťkou vrstvy až do 60 centimetrů. Dodávku převzala společnost Heidelberger Beton Donau-Naab GmbH & Co. KG se sídlem v Burglengenfeldu, vestavbu převzala společnost Wurzelbacher Bauunternehmen GmbH se sídlem ve Freihungu. Na místě byl použit patentovaný systém X-1000, prostřednictvím něhož je možno Liaporbeton jednoduše, rychle a flexibilně nanést. Obě složky, keramzit Liapor a cementové mléko, se přitom smíchají přímo na stavbě ve speciálně vyvinuté mísící hlavě X-1000. Oddělením výchozích látek lze obsah vody potřebný pro dobrou zpracovatelnost snížit na minimum. Tím se ještě dále zkracuje doba vysychání, která je i tak již sama o sobě krátká.

Ideální základ podlahy

Také v radnici byla násypová vrstva po dvou dnech již pochozí a od té doby tvoří ideální základ pro další, celkem pět centimetrů silnou konstrukci podlahy. Tato další konstrukce podlahy sestává z vlákny vyztužené ocelobetonové desky, která slouží jako tahový prvek pro obvodové zdi budovy, z desky suchého systému podlahových konstrukcí s tlumením kročejového hluku a z vrchní nášlapné vrstvy podlahy.

Také mezi prvním a druhým poschodím bude použita ještě jedna vrstva Liaporbetonu, a sice při sanaci tamnějšího uložení dřevěných nosníků včetně záklopu. Jednotlivá použití ukazují, jak lze prostřednictvím Liaporbetonu právě při sanaci historických staveb úspěšně realizovat nejvyšší technické požadavky na materiál a použití.