Beton

 

Lehký beton Liapor Mix

 • tepelně-izolační materiál
 • rychleschnoucí
 • nízká objemová hmotnost
 • deklarovaná pevnost zásypu
 • ekologicky nezávadný

Liapor Mix je suchá směs pro přípravu lehkého betonu z keramického kameniva Liapor frakce 0 - 8 mm a cementu.

Liapor Mix distribuujeme v 30litrových pytlích o hmotnosti cca 21 kg. Ze 2 pytlů připravíte na ploše 1 x 1 m vrstvu betonu o tloušťce 50 mm, což je minimální doporučená tloušťka.

Liapor Mix je vhodný jak pro vnitřní, tak i pro venkovní konstrukce (např. balkony). Podmínkou je zpevněný a čistý podklad. Postup pokládky je stejný jako u klasických betonů.

Realizace podlahy z lehké betonové směsi Liapor Mix a Liapor Mix final

Přednosti betonu Liapor Mix

 • tepelně-izolační materiál — nízký součinitel tepelné vodivosti (0,14 W/mK ve vysušeném stavu)
 • rychleschnoucí — po 7 dnech je zbytková vlhkost 5cm vrstvy méně než 7 %
 • nízká objemová hmotnost — pouze 800–900 kg/m3
 • deklarovaná pevnost v tlaku — 4 MPa
 • nehořlavý a žáruvzdorný materiál — stupeň hořlavosti A1
 • ekologicky nezávadný
 • anorganický, čistě přírodní keramický materiál

Využití Liapor Mixu

Díky výše uvedeným přednostem nabízí Liapor Mix široké možnosti využití, především jako lehký, výplňový, tepelně-izolační, případně drenážní beton pro

 • rekonstrukce vyrovnávacích vrstev podlah,
 • realizace podkladních vrstev podlah s podlahovým vytápěním,
 • ochranu inženýrských sítí,
 • rekonstrukce keramických a klenbových stropů,
 • izolační vrstvy,
 • lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy,

a celou řadu dalších uplatnění.

Realizace podlahy z lehké betonové směsi Liapor Mix a Liapor Mix final

Další možné příklady aplikací lehkého betonu Liapor Mix

Snadná manipulace

Manipulace s Liapor Mixem se prakticky neliší od běžného betonu. Postup realizace je jednoduchý:

 1. Směs smíchejte s vodou (na jeden pytel 3–4 litry vody) a dobře zpracujte (2–3 minuty v běžné míchačce, případně ručně).
 2. Nanášejte v požadované tloušťce (doporučujeme min. 50 mm) a urovnejte stěrkou na maltu nebo zednickým hladítkem.

Technické údaje

Balení Liapor Mix lehký beton, frakce 0–8 mm, 21 kg (≈ 30 l)
Liapor Mix
Objemová hmotnost cca 800–900 kg/m3
Pochůznost 24 hodin po aplikaci
Tepelná vodivost 0,14 W/mK
Požární odolnost A1 (nehořlavý)
Doba vysychání 5cm vrstva cca 7 dnů
Orientační spotřeba cca 43 kg/m2/50 mm
Typ betonu třída LAC 4 — D 0,9 S1
Hmotnost 1 balení 21 kg (≈ 30 l hotového betonu)
Europaleta 35 ks / 735 kg

Často kladené otázky

Je možné Liapor Mix použít na dřevěné konstrukce (podlahy, stropy)?

Ne. Lehký beton Liapor Mix nelze použít na dřevěné konstrukce (podlahy, stropy) z důvodu případného praskání. Tento lehký beton je „křehký“ pro použití na dřevěných „pružných“ podkladech. Liapor Mix je vhodný pro použití na pevných podkladech jako jsou např. beton, keramické a klenbové stropy, apod. Obecně na dřevěné konstrukce (podlahy, stropy) doporučujeme spíše použít suchý podsyp nebo zásyp keramickým kamenivem Liapor.

Kolik vody je třeba na jeden pytel Liapor Mixu?

Na jeden 21kg pytel směsi Liapor Mix je třeba 3–4 litry vody.

Kolik pytlů je na jedné paletě?

Na jedné ucelené paletě je 35 pytlů. Váha palety je přibližně 735 kg.

Jaká je trvanlivost balení Liapor Mixu?

Minimální trvanlivost neporušeného balení je 1 rok od data výroby. Podmínkou je skladování v suchých prostorách chráněných před mrazem.

Jaký je další postup dokončení podlahy z Liapor Mixu?

Na aplikovaný Liapor Mix položte roznášecí vrstvu betonového potěru nebo mazaniny (o min. tloušťce 40–50 mm). Doporučujeme vyztužení jemnou ocelovou síťovinou. Také lze na vrstvu Liapor Mixu aplikovat vrstvu Liapor Mix Finalu, který působí jako potěrový beton.

Tuto vrstvu můžete ještě srovnat samonivelační stěrkou. Následuje finální nášlapná vrstva: dlažba, koberec, linoleum, vinyl aj.

Sortiment lehkých betonů Liapor Mix

Liapor Mix tvoří ve spojení s potěrovým betonem Liapor Mix Final ideální systém pro realizaci lehkých betonových podlah. Hledáte-li lehčený beton do nosných konstrukcí, zvolte Liapor Mix Statik.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Beton
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz