Aktuality

Beton do základů a další betony v naší nabídce transportbetonů

Dodáváme beton do základů a další betony. Zajistíme pro vás dopravu, uložení betonu a další služby.

Betonárna LIAS Vintířov je vybavena mísícím jádrem STASIS o objemu 1,5 m3 a je řízena moderním řídicím systémem. Kapacita: 50 m3/ hod. čerstvého betonu v celoročním automatickém provozu. Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Nabízíme výběr běžných betonů do základů, monolitických konstrukcí (betony typu C), vodostavební betony, potěry…

Betonárna LIAS Vintířov je výjimečná v nabídce lehkých betonů z Liaporu, které se vyznačují poloviční hmotností proti běžným betonům při zachování stejné pevnosti.

Nabídka transportbetonů Lias Vintířov, LSM, k. s.:

  • lehké betony z Liaporu v třídách pevnosti od LC 8/9 do LC 35/38 - po dohodě možné nabídnout i vyšší třídy
  • betony typu C (dle ČSN EN 206-1) v třídách pevnosti od C 8/10 do C 45/55
  • potěry řady C 7 - C 30, se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
  • vodostavební betony
  • betony odolné agresivnímu prostředí

Servis, služby:

  • Zajišťujeme dopravu betonu mixy a uložení transportbetonu čerpadly v požadovaném termínu a čase.
  • Nabízíme dopravu a uložení tzv. pumpomixem.
  • Není potřeba samostatného čerpadla = finanční úspora.

Pro další informace navštivte stránku věnovanou transportbetonům, nebo nás kontaktujte.

Tomáš Peleška
Obchodně technický poradce pro transportbeton
mob: +420 606 630 827
e-mail: peleska@liapor.cz

17. 2. 2016