Aktuality

Novinka v sortimentu Liapor: Liapor Mix

Lias Vintřířov, LSM, k. s. uvádí na český trh nový výrobek - směs Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu, který kromě nízké objemové hmotnosti přináší ještě mnoho výhod v celé řadě aplikací.

Přednosti betonu Liapor Mix

 • tepelně izolační materiál
 • součinitel tepelné vodivosti 0,14 Wm-1 K-1
 • nízká objemová hmotnost - pouze 600 kg/m3
 • deklarovaná pevnost zásypu - v tlaku 2 Mpa
 • nehořlavý a žáruvzdorný materiál - stupeň hořlavosti A1
 • ekologicky nezávadný
 • anorganický, čistě přírodní keramický materiál
 • rychleschnoucí - po 7 dnech je zbytková vlhkost 5centimetrové vrstvy méně než 7 %

Použití betonu Liapor Mix

Spojení nízké objemové hmotnosti a vynikajících tepelně izolačních vlastností přináší široké možnosti uplatnění. Liapor Mix lze použít především jako lehký, výplňový, tepelně izolační, případně drenážní beton pro:

 • rekonstrukce vyrovnávacích vrstev podlah
 • realizace podkladních vrstev podlah s podlahovým vytápěním
 • ochranu inženýrských sítí
 • rekonstrukce keramických a klenbových stropů
 • izolační vrstvy
 • lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy
 • betonáž nastavitelných desek

Snadná manipulace

Manipulace s Liapor Mix je podobná manipulaci s běžným betonem. Na 1 pytel Liapor Mixu 20 kg (30 l) přijdou 3-4 litry vody. Směs pak stačí promíchat 2-3 minuty v běžné míchačce, případně i ručně. Pak stačí jen v požadované tloušťce nanést a urovnat stěrkou na maltu.

Technické údaje

 • Objemová hmotnost cca 600 kg/m3
 • Pochůznost 24 hodin po aplikaci
 • Tepelná vodivost 0,14 W/mK
 • Požární odolnost A1 (nehořlavý)
 • Doba vysychání 5 cm - cca 7 dnů
 • Průměrná spotřeba cca 34 kg/m2/50 mm

Pro bližší informace o Liapor Mixu nás kontaktuje.

2. 6. 2016