Aktuality

Ozelenění šikmých i rovných střech pomocí Liadrainu

 

Ať už  plochá nebo šikmá střecha, extenzivní nebo intenzivní porost, Liadrain z drceného keramzitu je nejlepší volbou pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění střech. Lehký substrát pórovité a stabilní struktury zabezpečuje zdravý růst rostlin a  zároveň  tvoří  vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu . Výsledkem jsou  zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě.                                               

V mnoha zemích Evropy  se výstavba  zelených  střech stala tradicí . Chrání obyvatele před letními horky, před chladem a větrem, a současně poskytuje střešní konstrukci důkladnou ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to plní zelené střechy také důležitou ekologickou funkci. Znovu přinášejí zeleň právě do těch míst, ze kterých v důsledku zástavby zmizela. Ve  výškách tak vznikají ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, která poskytují nový životní prostor flóře a fauně. Zelené střechy také zadržují dešťovou vodu a snižují zatížení kanalizace,a kromě toho ještě zachycují prach a škodlivé plyny.

Keramzit jako přirozená vegetační a drenážní vrstva

Zelená střecha potřebuje funkční  substrát, který lze jednak přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále je také  schopen zajistit zdravý růst rostlin. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain – drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro výrobu lehkého keramického kameniva jsou  třetihorní cypřišové jíly. Jíl je granulován a plastifikován a pak prochází rotační pecí, kde při teplotě cca 1.200 °Cexpaduje. Následně je tento produkt ( keramzit)  mechanicky nadrcen. Výsledkem je velice lehká keramzitová drť, jejíž  objemová hmotnost v suchém stavu  činí jen zhruba cca 0,3 g/cm3, a  má navíc velice stabilní strukturu i tvar. Liadrain má otevřené póry a může proto akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu. Pro tuto akumulační schopnost a rovněž pro dobré drenážní účinky reguluje vodní režim zelené střechy. Použitím vhodné velikosti zrn je přitom vedle zavlažení zajištěn také ideální obsah vzduchu v půdě a tím také optimální zásobení rostlin kyslíkem. Kromě toho je Liadrain chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, půdním roztokům a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi. Liadrain je prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny „Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.“ (FLL) a odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny vhodné pro drenážní vrstvy i vegetační substráty pro jednovrstevné extenzivní ozelenění.

Lehkost, stabilita, regulace vlhkosti

Pro svou lehkost, stabilitu struktury a schopnost akumulovat vodu umožňuje Liadrain rychlé a jednoduché ozelenění rovných i šikmých střech. Ozelenění může být přitom provedeno dvěma způsoby – extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách. Intenzivní střešní zeleň je zvláště vhodná pro náročnější, půdokryvné rostliny a nižší křoviny. Tento druh střešního porostu zadržuje v porovnání s extenzivní zelení ještě více dešťové vody. Vedle plochých střech je dnes možné pomocí obvyklých postupů ozelenit i šikmé střechy se sklonem až 35 stupňů. V těchto případech se využívají hotové systémy skládající se  z jednotlivých komponentů, které odpovídají příslušným požadavkům ohledně vrstvy substrátu, drenážního výkonu a váhy.

Intenzivní ozelenění střešních zahrad

Při intenzivním ozelenění střechy se kořeny rostlin pevně a trvale uchytí ve vegetační vrstvě stejným způsobem jako u běžné zahrady na zemi. Základem pro vybudování jednotlivých vrstev musí být plán ozelenění střechy. Statickým podmínkám střechy se potom přizpůsobí uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi.

První vrstva se zpravidla skládá  z hydroizolačního souvrství  složeného  z PE folie (netkaná geotextilie – plsť), izolace proti vodě a  nopové folie s atestem  ochrany  proti prorůstání kořenů. Potom následuje hydroakumulační popř. drenážní vrstva, která je z vrchní strany chráněná filtrační vrstvou nejlépe ve formě netkané geotextilie. Vrchní  vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrainem. Pokud se skládá  vegetační vrstva z Liadrainu a  rašeliny ve stejném poměru, je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Nepatrná váha, trvalá stabilita struktury a snadná manipulace umožňuje tímto způsobem rychle, snadno a efektivně ozelenit i střechy s omezenou únosností.

Úsporné zavlažování zadrženou vodou

Hydroakumulační-drenážní vrstva, která leží pod vegetační vrstvou, zajišťuje při intenzivním způsobu ozelenění efektivní akumulaci vody a odpovídající drenáž. Vlhkost je zadržována dvojím způsobem; jednak v pórovité struktuře Liadrainu a jednak ve výplních mezi jednotlivými zrny, v případě že je zavlažování zadrženou vodou součástí projektu. Jako drenážní vrstva musí mít vrstva  Liaporu určitou výšku. Doporučuje se čtvrtina až třetina celkového souvrství, nejméně však osm centimetrů. Má-li být realizováno zavlažování zadrženou vodou, musí být část drenážní vrstvy stabilně naplněna vodou. Výše zadržené vody se řídí zvolenou vegetací a statickými možnostmi stropní konstrukce. Kapacita akumulované vody je přitom enormní; při výšce např. šest centimetrů už je zadrženo 40 litrůvody na metr čtvereční - totiž cca 15 litrův Liadrainu a kolem 25 litrůve výplních. Pro srovnání: průměrné roční srážky činí přibližně 20 litrů na metr čtvereční. Střešní zahrada se zavlažovacím systémem tak výrazně snižuje spotřebu vody na zalévání a zároveň nabízí ty nejlepší podmínky pro intenzivní ozelenění náročnými rostlinami, keři i malými stromky.

Extenzivní ozelenění: méně náročná alternativa

Pro střechy se zvláště nízkou únosností je vhodnou alternativou extenzivní ozelenění. V tomto  systému je  používána nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 centimetrů, jako např. skalničky, mechy a trávy. Tomu se přizpůsobí i potřebná výška vrstvy substrátu z Liadrainu, terá může být u extenzivní zeleně nižší. Dosahuje-li střešní porost výšky 5 až 15 centimetrů, stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů, pro rostliny dorůstající do 20 centimetrůje nutná tloušťka vrstvy 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kN/m2 popř. až 1,2 kN/m2.

Vrstva substrátu se nanese přímo na střechu na izolační  vrstvu proti prorůstání kořenů a na ochrannou vrstvu, kterou tvoří netkaná geotextilie.

Bezúdržbové osázení střechy

Při extenzivním způsobu ozelenění vyrůstají rostliny na vrstvě substrátu Liapor obohacené živinami nebo na tenké, několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Dodatečný přídavek humusových vrstev není nutný, takže je mocnost souvrství velmi malá. Ani umělé zásobování vodou nebo živinami není třeba, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy a díky akumulačním schopnostem substrátu Liapor překonají bezpečně i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, traviny nebo kombinace travin a keřů. V těchto případech se mohou rostliny plošně zasít nebo se mohou kořenové baly mělce zasadit. Podle výběru rostlin vznikají na malém prostoru zajímavá rostlinná společenství, která tvoří prakticky bez jakékoli péče zdravý, odolný střešní porost.

Balení a dodávky Liadrainu

Liadrain je k dostání v distribuční síti Liapor. Je dodáván volně ložený, ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000 l) nebo v pytlech o objemu 50 l. Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor, Liaflor a Liadrain, individuální cenové nabídky a další informace vám poskytne obchodně technický poradce:

  • Ing. Libor Pupík
  • tel.: +420 352 324 435
  • mob: +420 606 643 550
  • e-mail: pupik@liapor.cz

4. 6. 2013