Aktuality

Zakládání rodinných domů na keramickém zásypu z Liaporu

 

Přinášíme novinku v zakládání rodinných domů. Nyní můžete založit svůj dům na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor, které díky skvělým izolačním vlastnostem splňuje kritéria i pro zakládání nízkoenergetických a pasivních domů.

Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.

Přednosti zakládání na Liaporu

  • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů
  • ze statického hlediska ukládání ve vrstvách od 0,5 po 1 m
  • z tepelně technického pohledu stačí vrstva 0,5 m
  • další podlahová izolace není potřebná, pouze v případě rozvodů vytápění (např. podlahové topení)
  • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)

Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor

  • Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.
  • První vrstva Liaporu se ukládá na netkanou geotextilii. Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).
  • Liapor se ukládá po vrstvách 0,3 m až do dosažení požadované mocnosti zásypu. Každá vrstva se zhutní vibračními deskami.
  • Horní úroveň vrstvy se prolije řídkým cementovým mlékem, čímž vznikne vrstva mezerovitého betonu, která je pochůzná. Na takto připravenou základovou spáru je možné realizovat základovou desku pro rodinný dům.
  • Více informací najdete na dumjednimtahem.cz >>

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Dům jedním tahem.

11. 4. 2013