Aktuality

Ekologický zimní posyp od Liaporu

 

Společnost Lias Vintířov vyrábí  a dodává ekologický inertní posypový materiál pod obchodním názvem EKOGRIT již několik sezón. Jako novinka byl výrobek představen v roce 2002. Posyp je určen zejména pro správce všech typů komunikací a všem zákazníkům, kteří ekologii chápou jako morální zodpovědnost k životnímu prostředí a snaží se k přírodě chovat šetrně i v zimním období, nebo pro oblasti, kde není z důvodů ochrany přírody povoleno používat chemické posypy. (lázeňské oblasti apod.) .

 Uvedení Ekogritu na trh přineslo zákazníkům zcela nové možnosti v oblasti zimní údržby komunikací. Jeho výjimečné vlastnosti ho opravňují k užívání ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“.

 Zákazníci ocení zejména:

  • vysokou účinnost  
  • nízkou hmotnost
  • vydatnost (10 l/200m2)
  • ekonomičnost
  • zdravotní nezávadnost
  • recyklovatelnost

Hlavní výhody zimní posypu Ekogrit

Používám tohoto posypu lze předejít i mnoha problémům. Kromě faktu že keramický štěrk šetří životní prostředí a je dobře snesitelný stejnou měrou pro člověka, zvířata i rostliny, chová se také k ošetřeným plochám daleko šetrněji  než tvrdé posypové prostředky a nezpůsobuje jejich poškození. Pokud ošetřené plochy roztají v poledním slunci, Ekogrit vzlíná a při opětovném mrazu zůstává zachován vysoký součinitel tření  a není potřeba jej dosypávat. Pokud zima už skončila, nemusí se lehký keramický štěrk nákladně odstraňovat. Na rozdíl od písků  a drtí se náklady  na čištění sníží až o 60 %. Ekogrit neucpává a nevydírá kanalizační systémy. Zametený zbytkový materiál lze nanést na záhony a zelené plochy, kde porezní materiál kypří půdu a zlepšuje provzdušňování  kořenových systémů rostlin.

Další výhoda spočívá ve skladování: Ekogrit je možné skladovat volně pod širým nebem a nemá sklon k vytváření  zmrzlých hrudek v delším časovém období. Menší obaly na 10 nebo 50 litrů jsou zajímavé pro domácnosti nebo domovní správy.

24. 10. 2012