Aktuality

Plovoucí podlahy - pokládka na suchý podsyp z Liaporu

 

V České republice má výroba lehkého keramického kameniva již skoro padesátiletou tradici a firma Lias Vintířov, LSM, k.s ., je zároveň již dvacet let součástí jedné z největších skupin výrobců lehkých stavebních hmot v Evropě.

Keramické kamenivo Liapor lze v podlahových konstrukcích využít v nové výstavbě i při  rekonstrukcích bytového fondu. Nachází zde uplatnění jako vyrovnávací vrstva všech typů plovoucích podlah. Vyrovnaný a zhutněný násyp z Liaporu dosahuje v závislosti na použité frakci a tloušťce vrstvy vysoké pevnosti a výrazně zvyšuje tepelně izolační a akustické vlastnosti konstrukce, především kročejový útlum. Suché podsypy v  podlahách eliminují případné nerovnosti a umožňují v  těchto konstrukcích bezpečné uložení rozvodů inženýrských sítí (topení, elektroinstalace, slaboproud).

 

Video z provádění plovoucí podlahy s podsypem z Liaporu na dřevěném stropě

 

Video z provádění plovoucí podlahy s podsypem z Liaporu na betonovém stropě

 Více informací o postupu při rekonstrukci podlahy >>

Technické vlastnosti podsypu z Liaporu frakce 1- 4mm/500kg.m-3

  • plošná hmotnost (pro výšku podsypu 50 mm)                   25kg
  • spotřeba (pro výšku podsypu 50 mm, před zhutněním)      55 l/m2
  • pevnost v tlaku (stlačení ve válci)                                    4,0Mpa
  • tepelný odpor R (pro výšku podsypu 50 mm)                    0,435 m2.K.W-1
  • součinitel tepelné vodivosti l                                            0,11 W.m-1.K-1

 

Největší předností podlah s podsypem z keramického kameniva Liapor je ale jejich jednoduchá a rychlá montáž. Při provádění nejsou nutné žádné přestávky a výrazně se tak zkracuje doba realizace.

Kontakt na prodejce 

  • Ing. Libor Pupík
  • tel.: +420 352 324 435
  • fax: +420 352 324 499
  • mob: +420 606 643 550
  • e-mail: pupik@liapor.cz

24. 9. 2012