Aktuality

Zimní údržba chodníků a silnic ekologicky se Zimním posypem Liapor

Ať už v zimě pečujete o příjezdovou cestu k rodinnému domu, chodník před provozovnou firmy, parkoviště nebo obecní komunikace, neměli byste zapomínat na vliv zvoleného posypu na okolní přírodu. Vyberte si takový posyp, který bude účinný a zároveň 100% bezpečný pro rostliny, zvířata, lidi i karoserie aut.

Zimní posyp Liaporu je inertní posypový materiál bez chemických příměsí určený pro zimní údržbu všech typů komunikací. Díky své zdravotní nezávadnosti je vhodný i pro údržbu komunikací v historických centrech, v blízkostech zdrojů pitné vody, v parcích a podobně.

K jeho dalším výhodám patří vysoká účinnost i při teplotách -15°C a až 3,5x vydatnější než u jiných inertních posypů. S 50litrovým balením můžete ošetřit až 500 m2 plochy. Navíc se po zimě snadno uklízí.

Zimní posyp Liapor můžete koupit v e-shopu obchod.liapor.cz a v obchodní síti Liapor v balení po 10 a 50 litrech. Pro velkoodběratele připraví naši poradci individuální nabídku na odběr posypu v Big bazích (1m3) nebo volně loženého posypu.

29. 11. 2022