Aktuality

Vegetační dlažba pomůže lépe hospodařit s dešťovou vodou

Hlavní důvody pro využití vegetační dlažby bývají obvykle dva. První z nich je potřeba zpevněné plochy a zároveň zachování zeleně. A to ať z estetických důvodů, nebo třeba kvůli dodržení poměru zastavěné a nezastavěné plochy na pozemku. Druhým, a v posledních letech stále významnějším důvodem, je zachování vodoproustnosti dlážděných ploch kvůli vsakování dešťové vody, která by jinak v už tak suchem zkoušené krajině zbytečně odtekla do kanalizace.

Abychom uspokojili i ty nejnáročnější zákazníky připavili jsme v sortimentu betonových dlažeb programu LiaStone v nedávné době několik novinek.

Dlažba Rainstone

Vegetační dlažba Rainstone je charakteristická přímými liniemi. Na každé betonové desce se pravidelně střídají rovnoběžné betonové pruhy a mezery, které pak v ploše vytvářejí elegantní úzké linkování. Mezery široké 3,7 cm jsou vhodné pro propustné zásypy nebo substráty, které usnadní prorůstání trávy. Pro zásyp mezer lze použít také různé barevné materiály a docílit tak ještě originálnějšího vzhledu dlážděné plochy.

Dlažba Vřídlo-EKO

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO vytváří geometrickou šachovnicovou strukturu. Každá kostka je na dvou stranách opatřena distančními výstupky, díky kterým vznikají dostatečně široké spáry vhodné pro prorůstání vegetace nebo propustný, například štěrkový zásyp.

V sortimentu LiaStone najdete i další nadčasové vegetační dlažby. Více na www.liastone.cz

 

17. 10. 2022