přeskočit k navigaci »

Zimní posyp Liapor - inertní posypový materiál

 • ekologicky šetrný výrobek
 • vysoká vydatnost: 1 kg na 40 m2
 • nízká sypná a přepravní hmotnost
 • nízké chemické i mechanické zatížení komunikací, kanalizace
 

Ekologický posypový materiál pro zimní údržbu komunikací

Zimní posyp Liapor, drcené kamenivo Liapor, je zdrsňující posypový materiál bez chemických příměsí určený pro zimní údržbu pozemních komunikací. Svými parametry nahrazuje a překonává dosud používané materiály pro zimní posyp. Díky své nezávadnosti je ideální pro použití na místech, na nichž nelze užít chemický posyp.

Charakteristika:

 • velmi lehký a vydatný
 • šetrný k okolí
 • ekonomicky výhodný
 • ochranná známka "EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK 31–01" byla posypu Liapor udělena ministrem životního prostředí ČR

Použití:

 • komunikace měst a obcí
 • historická centra
 • obchodní centra
 • pěší zóny
 • parky
 • cyklistické stezky
 • lázeňská území
 • zóny pitné vody
 • a další podobná místa
 

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

Technické informace

Zimní posyp Liapor - drcený Liapor určený pro zimní posypy

Zimní posyp Liapor
Složení Drcený expandovaný jíl
Tvar zrna Převážně drcená zrna
Zrnitost 2-8 mm
Podsítné < 15 % hm.
Nadsítné < 10 % hm.
Podíl nedrcených zrn < 5,0 % hm.
Sypná hmotnost 350 ± 15 % kg/m3
Sypná hmotnost nesetřeseného materiálu při expediční vlhkosti 415 ± 20 % kg/m3
Sypná hmotnost setřeseného materiálu při běžné vlhkosti 450 ± 25 % kg/m3
Objemová hmotnost zrna 900 ± 15 % kg/m3
Vlhkost 15% ± 5 % hm.
Setřesitelnost < 20 % obj.
Nasákavost po 30 minutách 3 ± 2 % hm.
Mrazuvzdornost Hmotnostní úbytek 2% po 25 zmrazovacích cyklech
Obsah chloridů < 0,02 % hm.
Obsah sloučenin síry Přepočtený obsah SO3 < 1 % hm.
PH vodného výluhu (1:10) 5,5 až 11, slabě kyselý ažzásaditý
Třída hořlavosti AI - nehořlavý materiál

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

On-line poptávka

352 324 444

 

Položky označené * jsou povinné.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

poptávka

Přejít na e-shop

 
Liapor

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz