přeskočit k navigaci »

Úvod > Normy a předpisy

Normy a předpisy

Řízení jakosti
ČSN EN ISO 9000 Systém managmentu jakosti – Základy, zásady a slovník

Lehké kamenivo
ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo

Betony
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Zdicí prvky
ČSN EN 771-3 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým materiálem

Betonové překlady
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

Dlažby
ČSN EN 1338 Betonové dlaždice – Požadavky a zkušební metody

Obrubníky
ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

 
 

poptávka

Přejít na e-shop

 
Liapor

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz