přeskočit k navigaci »

Úvod > Produkty > Lehké keramické kamenivo > Sortiment kameniva > Keramické kamenivo Liapor

Keramické kamenivo Liapor

  • přírodní lehký stavební materiál, vyráběný z třetihorních jílů
  • ideální pro izolační zásypy a další aplikace
  • má nízkou objemovou hmotnost, skvělé izolační vlastnosti, je pevný, trvanlivý, odolný vůči mrazu, ohni a další skvělé vlastnosti
  • základní materiál pro výrobu dalších stavebních materiálů – zdiva, betonů, prefabrikovaných stavebních dílů...
 

Lehké keramické kamenivo

Lehké keramické kamenivo

Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti.

Liapor je obchodní značka Keramzitu, který vyrábí evropská skupina výrobců lehkých stavebních hmot Lias. Keramzit je obecný název pro lehká kameniva vyráběná výpalem a expandací přírodních jílů.

Liapor se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými zrny s vnitřní stejnoměrnou pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Tato granulovaná forma umožňuje jeho aplikaci v mnoha oblastech stavebnictví, ale i v řadě dalších oborů. Díky síti výroben a obchodních zastoupení a díky kvalitě materiálu a poskytovaných služeb je Liapor znám po celé Evropě a i na dalších kontinentech. Protože největší část Liaporu se spotřebuje ve stavebnictví pro zásypy, betony a malty, je Liapor technicky označován jako lehké pórovité kamenivo z expandovaného jílu.

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

Technické informace

Technické informace

Technické údaje k lehkému keramickému kamenivu Liapor najdete přehledně uspořádané v následující tabulce.

Liapor - keramické kamenivo pro stavební účely (pdf)

 

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

Jak koupit

Ing. Libor Pupík

Ing. Libor Pupík

Obchodně technický poradce pro LIAPOR a LIAPORBETON

tel.: +420 352 324 435
fax: +420 352 324 499
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz

 

On-line poptávka

352 324 444

 

Položky označené * jsou povinné.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

poptávka

Přejít na e-shop

 
Liapor

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz